4b klasės mokiniai (mokytoja Violeta Valienė) ir lopšelio darželio ,,Raudonkepuraitė" auklėtiniai dalyvavo IKT projekte ,,Su kompiuteriu ir knyga pažink savo kraštą 2017", skirtame Piliakalnių metams paminėti. Vaikai kūrė spalvinimo knygelę apie piliakalnius, pilis, piešė kompiuteriu. Sukurtą knygelę spalvino lopšelio darželio ,,Raudonkepuraitė" auklėtiniai.