Š. m. kovo 16 d. gimnazijoje buvo paminėta „KNYGNEŠIO DIENA“. Tai tradicinis gimnazijos bibliotekos renginys nuo 2004 metų. Dainavo gimnazijos choras, vadovaujamas Dalios Jurkonienės, deklamavo pradinių klasių mokiniai. Savo kūrybą pristatė mokytojos Aurelija Inokaitienė ir Aušra Gelusevičienė bei renginio viešnios - poetės Zenė Sadauskaitė ir Julija Augustauskienė. Ketvirtokai padeklamavo savo mokytojos Ramunės Jarockos eilėraščius. Pirmą kartą pradinukų choras padainavo dainą „Gimtinė - kur aš ir tu“,  žodžiai ir muzika Vitos  Paleckienės, koncertmeisterė Jurgita Ačienė.

    Geriausiems skaitytojams buvo įteiktos padėkos.