Š. m. balandžio 3-7 dienomis gimnazijoje vyko Kūrybos savaitė „Tarp mūzų ir mūsų“.

    Mokytojos Jevgenija Žakienė ir Aurelija Inokaitienė, nuo 2000 metų kasmet organizuojamais kūrybos savaitės renginiais skatina mokinius domėtis kūryba, išbandyti savo kūrybines galias, būti aktyviais kūrybinio proceso dalyviais.

    Džiugu, kad šių metų kūrybos savaitės diapazonas plėtėsi „Kalbų link“: anglų kalbos mokytoja Ramunė Paulikienė su mokiniais domėjosi ir patys bandė kurti „Limerikus“ – satyrinius eilėraščius su iliustracijomis. Mokytojos Birutės Mažutaitienės mokiniai rengė pranešimus apie „Savo vietą kultūroje“, ištikimoji kūrybos savaičių bendražygė vokiečių kalbos mokytoja Nijolė Jovarienė su mokiniais kūrė „ExLibrius savo knygai“, lietuvių kalbos mokytoja Aurelija Misiūnienė padėjo mokiniams ieškoti atsakymų į klausimą „Fluxus - pokštas ar menas?“, o mokytojos Giedrė Dabulskienė ir Danutė Šalčiuvienė teigė, kad ,,Žvaigždės prašo lietaus, o žmogus atminimo" ...žodžiu ir muzikos garsu atgyja praeitis.

    Viską vainikavo Kūrybos savaitės 2017 koncertas, kuriame į vieną smagią visumą susijungė harmoninis preliudas (kuravo mokytoja Jevgenija Žakienė), mokinių kūryba ir improvizacijos (kuravo mokytojas Ričardas Mekionis), „Gyvieji paveikslai“ (kuravo mokytojos Aurelija Inokaitienė ir Laimutė Striogienė) bei mokinių ansamblio „Progrese“ atliekamos dainos.

    Nuotraukose – Kūrybos savaitės 2017 baigiamojo koncerto akimirkos.