Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti vasario 15 d. gimnazijoje vyko integruota pamoka - viktorina 8 - 12 klasių mokiniams Mes Lietuvoje – Lietuva mumyse. Jos rengėjai - gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Danutė Šalčiuvienė ir Aurelija Misiūnienė, dailės ir etikos mokytoja Aurelija Inokaitienė, muzikos mokytoja Birutė Landsbergytė bei istorijos mokytojas Algimantas Banys.

    Renginio aktualumas ir tikslas: ugdyti mokinių pilietiškumą, istorijos pažinimą, branginti nepriklausomos tautos vertybes, atskleidžiant Lietuvos valstybingumo temą, pažymint svarbią Lietuvos istorijos datą – Vasario 16-ąją.

    "Didžiuojamės turį savo valstybę, galėdami būti laisvi. Svarbu suvokti, kad ne tik aš turiu rūpėti Lietuvai, bet dar labiau turi rūpėti man JI. Nes ji tokia viena. O mūsų daug", - tokiais žodžiais į pamokos - viktorinos dalyvius ir žiūrovus kreipėsi lietuvių kalbos mokytojos Danutė Šalčiuvienė ir Aurelija Misiūnienė.

    8 – 12 klasių mokinių komandos ne tik atsakinėjo į viktorinos klausimus, bet taip pat buvo parengę namų darbus: komandos prisistatė bei kitai komandai uždavė klausimą – mįslę apie asmenybę, nusipelniusią Lietuvai.

  Pamokai - viktorinai pasibaigus renginio rėmėjas gimnazijos direktorius Raimundas Simanavičius pakvietė komandų dalyvius pasivaišinti šakočiu, aptarti pasiruošimą pamokai – viktorinai, pasidalinti  įspūdžiais.

   Renginiu džiaugėsi visi mokiniai. O ypač nugalėtojai:

I vietos diplomas – III klasės mokinių komanda "Vyčiai"

II vietos diplomas – I klasės mokinių komanda "Rūtelos"

III vietos diplomas – 8a klasės mokinių komanda "Laisvės paukščiai“