Gimnazijos mokinių koncertai - popietės Vytauto Didžiojo karo muziejuje

    Gimnazija neseniai iškilmingai minėjo garbingą 70-mečio jubiliejų. Tęsiame šventinius renginius – 2015 m. lapkričio 12 ir 26 dienomis Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos popietės - koncertai, kuriuose skambėjo įvairių specialybių jaunųjų muzikų atliekami kūriniai, o ansamblinio muzikavimo skyrius parengė spalvingą įvairių sudėčių ansamblių – styginių instrumentų, gitarų kvartetų, trio ir duetų pasirodymą. Mokinius rengė mokytojai B. Kumpikienė, M. Lapinskienė, V. Kulvietienė, D. Stulgytė-Povilaitienė, I. Klusaitė, R. Bandzaitytė, L. Bliujienė, A. Tamulienė, G. Jakaitis, S. Krinicinas, V. Žemaitis, A. Treikauskas, G. Gelgotas, A. Dirmauskas. Jiems talkino koncertmeisteriai A. Gelusevičienė, D. Žarėnienė, S. Dirvanauskas, K. Ivanauskaitė-Jucienė.