Projektas „Pažink epochos veidą“

    Vykdydami projektą „Pažink epochos veidą“, 3a klasės mokiniai su socialiniais partneriais – ikimokyklinių įstaigų auklėtiniais lankėsi Garliavos Švč. Trejybės bei Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčiose. Vargonininkės (S. Jasauskytė ir J. Bujanovaitė) supažindino vaikus su vargonais, atskleidė grojimo jais specifiką ir įmantrybes. Garliavoje mokiniai buvo įvesti į vargonų vidų, kur galėjo pamatyti instrumento sandarą, garso išgavimo būdą. Kauno bažnyčioje kiekvienas galėjo prisiliesti prie koncertinio instrumento, atlikdamas mažą kūrinio ištrauką. Abiejuose bažnyčiose suskambo ir vaikų balsai. Mokiniai atliko pasirinktą giesmę, pritariant vargonams. Prieš išvyką mokytoja A. Inokaitienė supažindino mokinius su pasirinktų epochų architektūriniais stiliaus ypatumais, pristatė aprangos specifiką ir aptarė bendrą socialinę aplinką. Taip pat atskleistos muzikavimo tradicijos, pristatyti senovinių instrumentų pavyzdžiai, atskleista jų kaitos istorija.