Š.m. Lapkričio 8 dieną, bendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, buvo suorganizuota "Alkoholio vartojimo prevencinė paskaita", 5-10 klasių mokiniams, kurią vedė kviestinis lektorius Robertas Palionis. Paskaitos metu mokiniams buvo paaiškinta, kas įtakoja pripratimą prie narkotinių ir psichotropinių medžiagų, alkoholio. Mokiniai galėjo vaizdžiai pamatyti, kaip vyksta priklausomybės vystymosi procesas, kokie veiksniai įtakoja priklausomybės atsiradimą. Mokiniai stebėjo video medžiagą, galėjo užduoti jiems rūpimus klausimus.

 

    Socialinė pedagogė Gintarė Ciegytė