Vasario 18 d. 14 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje vyko muzikinė popietė šeimai „Kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus muziką piešia vaikai“, kurioje dalyvavo:

  • J. Naujalio muzikos gimnazijos mokytoja Ramunė Varčikaitė Jarocka su savo 1-os kl. mokiniais.
  • Kauno styginių kvartetas

Karolina Beinarytė – Palekauskienė (I smuikas)

Aistė Mikutytė (II smuikas)

Gertrūda Beinarytė – Krunglevičienė (altas)

Saulius Bartulis (violončelė)

  •  Solistas Mindaugas Zimkus (tenoras)
  • Projektui vadovavo Karolina Beinarytė – Palekauskienė, Ramunė Varčikaitė Jarocka.
  • Afišas iliustravo Aurelija Inokaitienė.

    

     Kas gali labiau suvienyti žmones, nei meilė? Meilė šeimai, draugui, artimui, meilė muzikai, menui, kūrybai, meilė savai Tėvynei, meilė savo gimtąjam kraštui, kuriame gimei ir užaugai... Į savo šalį visuomet norisi sugrįžti iškeliavus, nes tik savojoj žemėje žolė žaliausia, saulė skaisčiausia, žmonės artimiausi, kalba suprantamiausia. Kiek daug yra sukurta, nutapyta, padainuota ir sugrota apie Lietuvą tėvynę mūsų!

     Šią muzikinę popietę vaikai piešė  pagal kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus muzikos klonius ir Ramunės Varčikaitės Jarockos eiles, kurias patys ir deklamavo. Kažkur po pievą skraidė išsibarsčius abėcėlė, ožys ant tilto stovėjo, o  kažkur tolumoje palaukėje ir liaudies dainos suskambėjo... Visa tai vaikučiai klausė, piešė  ir buvo apdovanoti paties Giedriaus Kuprevičiaus dovanomis bei Kauno kvarteto kompaktinėmis plokštelėmis.

 

 

Stebiu įdėmiai aš vaikų akis:

Daug gėrio, klausimų neatsakytų.

Jose ir džiaugsmas, ir viltis

Pažint pasaulį nematytą.

 

Vaikų pasaulis – tai gimtinė,

Seneliai, tėtis ir mama,

Daugybės nuostabių jausmų pintinė,

Padangėj skambanti daina.

 

Jų norai nemaži tikrai, tikėkit:

Ir muziką nupiešti, ir natas pažint;

Apsaugot Lietuvos miškus visi norėtų,

Tik veiklą tinkamą reikėtų pasirinkt.

 

O pasirinkt teisingai jiems padėti galit,

Parodę šilumą širdies, geras akis –

Tuomet vaikai visi mylės šią šalį,

Ir dorą kartą užaugint pavyks.

              

  Ramunė Varčikaitė Jarocka