Šiais 2018 metais minime atkurtos Lietuvos šimtmetį. Bet ką šis jubiliejus sako mažiesiems mūsų tautos piliečiams? Jiems dar sunku suprasti, kiek yra šimtas metų! Tad ar mes neturėtume jiems paaiškinti istorijas, parodyti, kas yra Lietuva ir kokia ji svarbi kiekvienam iš mūsų.

     Seniausiai Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje gyvuojantis projektas „Meilė Tėvynei mažoj širdelėj“,  skaičiuoja jau 18-us metus. Kasmet šiame renginyje gausiai dalyvauja vaikai iš Kauno miesto ir Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Gimnazijos antrojo aukšto koridoriuje eksponuojama 500 mažųjų dailininkų dailės darbų. Mažieji dailininkai piešė savo Tėvynę tokią, kokią jie mato dabar ir  kokią įsivaizduoja ateityje.

    Antroji dalis yra šio projekto baigiamasis koncertas. Jis vyksta Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos koncertų salėje. Baigiamieji renginiai vyko dvi dienas - tiek daug buvo norinčių dalyvauti šiame populiariame projekte. Abi festivalio dienas  skambėjo Lietuvos himnas. Didžiuliam chorui dirigavo choro vadovė Dalė Jurkonienė. Projekto dalyvius pasveikino ir sėkmės palinkėjo gimnazijos direktorius Raimundas Simanavičius. Dviejų dienų renginiuose iš viso pasirodė 31 ikimokyklinės ugdymo įstaigos auklėtiniai. Atlikėjai grojo įvairiausiais instrumentais – švilpynėmis, būgnais, varpeliais, nors daugiausia buvo dainuojama. Pirmos dienos pirmasis numeris buvo išskirtinis, nes fortepijonu skambino mažas drąsus berniukas. Tačiau ir kitų darželių solistai stebino savo dainavimu. Nors pasirodymuose daugiausiai dalyvavo mergaitės, bet buvo gera tarp trio, kvartetų, kvintetų ir dar visokio dydžio grupelių išvysti ir berniukus. Visi pasirodymai buvo savaip gražūs, kai kurie buvo ypač išradingi, pavyzdžiui „Girinuko“ lopšelio- darželio vaikai  „repavo“ dainelę „Ei, Lietuvi, kaip gyveni?“, arba „Žemynos“ darželio vaikai panaudojo turbūt daugiausiai instrumentų, ypač daug mušamųjų, taip pat skambėjo ir kanklės. Spragtuko mažųjų ansambliui smuiku akomponavo muzikos vadovė Asta Čistovienė. Antrąją dieną mus toliau stebino atlikėjai. Ir panašu, kad galima būtų išrinkti netgi populiariausias renginio dainas, pavyzdžiui „Nupiešiu Lietuvą“- daina, kuriai muziką ir žodžius sukūrė Inga Šeidukienė. Ji tarp 15 muzikinių numerių skambėjo net 3 kartus. Dvi dienas vykusį festivalį iškilmingai baigė studijos Mažasis naujaliukas dainininkai, vadovė Milda Lepševičiūtė.

 

     Po šaunių  pasirodymų vaikai buvo apdovanoti atminimo raštais ir saldumynais. Šiais metais baigiamasis koncertas vyko kovo 8 ir 9 dienomis. Pirmą kartą renginys netilpo į vieną dieną ir tai parodo, kad per 18 metų projektas ne tik nepraranda žavesio, bet ir plečiasi. Projekto sėkmę, populiarumą ir ilgaamžiškumą lemia ir naujų formų, galimybių ieškojimas, ir darnus komandinis darbas.

Projekto organizatorės:

     Ramune Jarocka - projekto autorė, pradinių klasių vyr. mokytoja;

    Dalia Kiškienė – fortepijono mokytoja metodininkė, kuri atsako už ryšius su ikimokyklinėmis įstaigomis;

   Aurelija Inokaitienė – dailės mokytoja metodininkė, meninis projekto apipavidalinimas.

 

       Taip pat prisideda ir gimnazijos administracija:

    Raimundas Simanavičius – gimnazijos direktorius, bei Marija Rusnė Voverienė – direktoriaus pavaduotoja bendrajam ugdymui.

 

Justinas Gervė, IIIg kl.