Balandžio 18 dieną gimnazijoje įvyko dorinio ugdymo (etikos) ir užsienio (anglų) kalbos konferencija „Ačiū jums už Lietuvą“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.

     Konferencijoje dalyvavo I - IIIg klasių moksleiviai, kurie skaitė 7 pranešimus lietuvių ir anglų kalbomis. Džiaugiamės, kad konferencijos dalyviai sugebėjo atrasti bei įdomiai pristatyti kūrėjus, kuriems jie nori padėkoti už Lietuvą. Pranešėjai prisiminė ne vien tik istorines asmenybes ir jų nuopelnus. Jie dėkojo ir kūrėjams, kurie šiandien kuria Lietuvos sėkmės istoriją.  

     Šiuo renginiu siekėme, kad kiekvienas moksleivis rastų savo ryšį, savo asmeninę istoriją, šventės emociją ir tradiciją. Norėjome, kad jie mokėtų tai papasakoti ne tik gražia gimtąją kalba, bet kad netrūktų žodžių ir kitataučiui persakyti. Kadangi švenčiame ne vieną datą, o Šimto metų sėkmės istoriją, kurią kūrėme visi, todėl šiuo projektu mokiniai buvo kviečiami pažinti mūsų tautos kūrėjų pasiekimus, kad toliau patys kurtų mūsų Lietuvą. Projekte dalyvavo I – IIIg klasių moksleiviai Daria Goda Barkauskaitė, Rūta Kabišiūtė, Justinas Gervė, Valentinas Drūlia, Airinė Taučaitė, Saulė Jasevičiūtė, Augustė Dūdaitė, Viltė Narauskaitė, Milita Lozoraitytė, Emilija Grigaliūnaitė. Projektą organizavo mokytojos Aurelija Inokaitienė, Birutė Mažutaitienė, Ramunė Paulikienė.