1915-1940 m. vietoj Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos veikė Kauno žydų realinė gimnazija – buvusi žydų gimnazija, kuri tuo laiku buvo viena iš didžiausių švietimo įstaigų, pastatų laikinojoje sostinėje. Edward Max Chase prisidėjo ir skyrė net apie 30 proc. lėšų Kauno žydų realinės gimnazijos statybai. Š.m. gegužės 16 d. mūsų gimnazijoje svečiavosi Edward Max Chase anūkė Dervrai Breslow iš JAV. Ši jau solidaus amžiaus dama su pasididžiavimu džiaugėsi savo senelio indėliu, nuoširdžiai domėjosi šiuo metu gimnazijoje vykdoma veikla bei buvo sužavėta trumpu mokinių koncertu.