Kūrybingas žmogus nėra kuo nors išskirtinis: kiekvienas iš prigimties gebame mąstyti kūrybiškai ir spontaniškai. Tačiau save nekūrybingais laikantys žmonės tokie ir lieka. O savo pašaukimą atradusieji nuolat ieško būdų kuo labiau atsiskleisti. Taigi svarbiausia – tikėti savimi (Michael Michalko, knygų apie kūrybinį mąstymą autorius).

      Visi mes esame kūrėjai, tik ne visi išdrįstame tuo patikėti. „Kūrybos savaitė“, vykusi Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje 2018 m. balandžio 30 – gegužės 4 d., kaip tik ir padrąsino gimnazistus parodyti savo kūrybą. Tai projektas, tradiciškai rengiamas jau aštuonioliktus metus. Šiomis dienomis moksleiviams suteikiama galimybė pasireikšti ne tik jiems įprastoje muzikos atlikėjo terpėje, bet ir kūrybiškumo reikalaujančiuose projektuose bei meniniuose vyksmuose.

      Įsitikinome, jog kūryba – nesavanaudiška veikla; didžioji mokyklos dalis noriai dalyvavo renginiuose, už kuriuos nebuvo žadamas „atlygis“ (dešimtukų pavidalu). O „Kūrybos savaitėje“ veiklos buvo užtektinai. Kai kas vyko klasėse, kur dalyvavo tik tam tikrų klasių mokiniai, pavyzdžiui, lietuvių kalbos mokytojų organizuojamoje poezijos popietėje ir mįslių viktorinoje, ar matematikos mokytojos organizuojamose viktorinose. Kai kas buvo eksponuojama - tai II g kl. mokinių Deimantės Jakštytės ir Emilijos Grigaliūnaitės piešinių ir tapybos darbų paroda, ar sukurtų pašto ženklų paroda bibliotekoje. Ir kai kas buvo skirta visai gimnazijai: tai buvo akcija, kurios metu naujaliukai kreidelėmis nuspalvino visą mokyklos asfaltą; tai buvo gimnazinių klasių komandų „Protmūšis“; tai buvo teoretikų kūrinių koncertas (teoretikų „Penketas“ pristato); ir finalinę dieną vykęs dainų festivalis „Dainuoju Lietuvai“.

      Šie metai buvo kitokie, nes prie savaitės rengėjų mokytojų Aurelijos Inokaitienės ir Jevgenijos Žakienės bei nuolatinių dalyvių (Nijolės Jovarienės, Ramunės Paulikienės, Birutės Mažutaitienės, Aurelijos Misiūnienės, Danutės Šalčiuvienės, Giedrės Dabulskienės) su savo kūrybinėmis idėjomis prisidėjo mokytojai Dainora Merčaitytė, Marius Daugėla ir Jolita Ražinskienė.

 

 

Justinas Gervė, IIIg kl.