Š.m. balandžio 25 d. Kauno lopšelyje - darželyje ,,Kregždutė" 3b klasės mokiniai su klasės mokytoja Gyte Petrašiūniene ir mokinius ruošusiais mokytojais dalyvavo koncerte „Tu – muzika esi...“. Mažieji lopšelio - darželio klausytojai išgirdo smuiko, akordeono, pianino, gitaros skambesį bei klausėsi eilėraščių  bei dainų.