Š. m. kovo 30 dieną Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos Didžiojoje salėje įvyko IV Juozo Naujalio vardo dainininkų konkursas, skirtas kompozitoriaus Juozo Indros 100-sioms gimimo metinėms paminėti.