Š.m. gegužės 19 dieną 2a, 3a ir 3b jaunučių choras vadovaujamas mokytojos Vitos Paleckienės dalyvavo Lietuvos moksleivių chorų festivalyje “Dainų mozaika“, skirtame Lietuvos šimtmečiui.

    Festivalis vyko Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje. Šiemet festivalyje dainavo apie 80 Lietuvos moksleivių chorų. „Naujaliukai“ atliko D. Kairaitytės „Lietus“, žodžiai S. Gedos, „Laimingas esi“, muzika V. Paleckienės, žodžiai A. Inokaitienės ir „Lietuva“, muzika V. Paleckienės, žodžiai R. Jarockos, koncertmeisterė Sigutė Garšanovė, solistai Salomė Kustaitė ir Jonas Venckūnas.

    Antrokai su mokytoja Egle Stankevičiene ir šeimomis vyko į festivalį traukiniu ir aplankė Geležinkelių muziejų, trečiokai lydimi mokytojos Rasos Grigaliūnaitės ir tėvelių pasivaikščiojo po Gatvės muzikos dienas švenčiantį Vilnių, apžiūrėjo Aušros vartus, restauruotą Vilniaus gynybinės sienos bastėją - Barbakano kalvą.