Projektas ,,Reformacija laiko rate“

    Spalio 18 d. 10 val. IIg ir IVg klasės mokiniai rinkosi į gimnazijos biblioteką, kur vyko  vokiečių kalbos, lietuvių kalbos, istorijos ir dorinio ugdymo projekto ,,Reformacija laiko rate“ pristatymas.

    Renginį pradėjo Nijolė Jovarienė, vokiečių kalbos mokytoja, pažymėdama, jog Vokietijoje kilęs Reformacijos sąjūdis, netrukus pasiekęs ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, yra glaudžiai susijęs su lietuvių kalbos, tautiškumo ir valstybingumo stiprinimu. Mokytoja aptarė eksponuojamo koliažo turinį: Reformacijos veidai Lietuvoje ir pasaulyje; Reformacijos bažnyčios Mažojoje Lietuvoje; 95 Martyno Liuterio tezės; skulptoriaus R. Kvinto savotiškas ,,ačiū“ Martynui Liuteriui; retų spaudinių parodą KNYGA- BIBLIJA.

Tikybos mokytojas Marius Daugėla aiškino istorines krikščionybės reformacijos šaknis ir pasekmes.

    Labai svarbų Reformacijos idėjų aspektą – atsigrįžimą į žmogų, jo reikmių iškėlimą ir jo teisių bei laisvių skelbimą apžvelgė lietuvių kalbos mokytoja Danutė Šalčiuvienė. Mokytoja akcentavo, jog mūsų raštijos pradininkai buvo reformatai bei  apgailestavo, jog dabar žmonės neįsiklauso į didžio mūsų dvasinės kultūros puoselėtojo Martyno Mažvydo žodžius: „Imkit mane ir skaitykit, ir tatai skaitydami permanykit...“ Mažvydo kalba klasikinė, to niekas ir šiandien nepaneigs.

    Etikos mokytoja Aurelija Inokaitienė citavo vieno ryškiausių lietuvininkų Vilhelmo Gaigalaičio, kuris, kunigaudamas Priekulėje, rūpinosi tikinčiųjų patriotiškumu, gimtosios kalbos puoselėjimu, steigė prieglaudas našlaičiams ir seneliams, leido lietuviškus laikraščius, žodžius: „Žmogus be karštos meilės savo tėvynei yra apgailėtinas, kadangi jam trūksta brangiausių turtų“. Pasak mokytojos, kartais į neviltį varo žmonių nežinojimas, dar blogiau nenoras įsigilinti į savo istoriją visapusiškai.

    Mokiniai taip pat įsijungė į projekto pristatymą: tyrinėjo koliažo medžiagą, diskutavo, ieškojo atsakymų į pateiktus klausimus.