Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mišrus choras “Cantica” sugrįžo iš Namestovo, Slovakijos, tarptautinio sakralinių chorinių kūrinių festivalio su auksiniu apdovanojimu. Festivalis vyko gegužės 11-13 dienomis. Į koncertinę kelionę važiavo pajėgiausi, darbščiausi gimnazijos choristai, mokytojai Rolandas Daugėla, Aušra Gelusevičienė ir chormeisterės Milda Lepševičiūtė ir Gintarė Ručinskaitė.

     Norėdama daugiau sužinoti apie festivalį, paprašiau Rolando Daugėlos jį pakomentuoti:

     „Festivalis yra pripažintas pasaulyje, tai leidžia organizatoriams atsirinkti chorus iš visų norinčių dalyvauti. Jis skirtas vyskupui Janui Vojtaššakui. Festivalyje dalyvauja nedaug, tačiau aukšto lygio kolektyvų; šiemet suvažiavo Lietuvos, Ukrainos, Slovakijos, Lenkijos chorai.  Džiugu, kad mūsų choras „Cantica“ puikiai pasirodė ir laimėjo pirmą vietą. Mes pagaliau auksiniai! Pasiekėm savo tikslą - nuo šiol atitinkame Lietuvos pirmos kategorijos (mišrų) chorą su programa ir atlikimo kokybe. 

    Nežiūrint to, kad „Cantica“ - jaunimo choras, mes varžėmės su įvairiais (suaugusių, studentų, moterų, vyrų iki 60 dainininkų) kolektyvais. Programoje turėjo būti ne mažiau, kaip du kūriniai a cappella. Mūsų choras padainavo J.S. Bacho; E. Elgaro; J. Rutterio; G.F. Handelio kūrinius. Atlikimas buvo vertinamas pagal keletą kriterijų: vokalo atitikimas muzikos epochos stilių, geras intonavimas, tikslus ritmas ir artikuliacija. Didžiuojuosi, kad mūsų dainavimas pasirodė vertas aukso.“

    Be mūsų, į festivalį vyko ir kitas R. Daugėlos vadovaujamas VDU studentų choras „Vivere Cantus“, taip pat laimėjęs aukso diplomą. Be šių apdovanojimų, mokytojas nusipelnė geriausio dirigento vardo.

     Ilgametės choro koncertmeisterės A. Gelusevičienės paklausiau apie jos įspūdžius po festivalio kelionės.

Aušra Gelusevičienė:

    „Akompanavimas chorui atveria man ypatingas galimybes - galiu „būti“ vargonais, orkestru, mušamaisiais, kanklėmis, arfa ar fortepijonu - svarbiausia susilieti su choru į darnią visumą, pakylėjančią klausytojus nuo kasdienybės, praturtinančia mūsų visų širdis.

     Be abejonės, tokios kelionės labai naudingos kolektyvui, smagu, kai įdėtas milžiniškas  triūsas įvertinamas tarptautiniame kontekste, šiuo atveju, aukščiausiu įvertinimu. Tai skatina dar labiau augti, ieškoti savyje naujų resursų. Tokios išvykos prasmingos daugeliu aspektų -  pirmiausia profesinis augimas, koncertinė patirtis, repertuaro turtinimas, pažintis su kitų šalių kultūra, pilietiškumo ugdymas, akiračio plėtimas ir kt. Svarbus ir kitasaspektas – galimybė pabūti drauge su mokyklos draugais, pakeliauti ir pailsėti kartu.Aplankėme Oravos pilį, plaukėme laivu Oravos tvenkiniu į Meno salą, aplankėme bažnyčioje įkurtą Meno muziejų ir buvome Tatrų kalnuose.“

     Taigi grįžome su laimėjimu ir su  gražiais įspūdžiais. Dėkojame mokyklos administracijai už paramą.

 

 

Viltė Narauskaitė, IIg kl.