Š. m.  vasario 15 d. gimnazijos solinio dainavimo skyriaus mokytojai, koncertmeisteriai bei mokiniai dalyvavo koncerte „Skriski, skriski Lietuvėlėn...“, skirtame Vasario 16-ajai paminėti M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos muziejuje. Malonioje, istorinėje muziejaus aplinkoje buvo atliekamos lietuviškos dainos, kuriomis džiaugėsi gausi publika.

     Dalyvavusieji yra nuoširdžiai dėkingi muziejaus darbuotojoms už

širdžiai artimą priėmimą.