Šių metų lapkričio 24 dieną, Juozo Naujalio muzikos gimnazijos Didžiojoje salėje įvyko koncertas „Fortepijono fiesta“. Renginyje dalyvavo gimnazijos bendrojo fortepijono skyriaus 5-12 klasių mokiniai. Koncerto metu skambėjo įvairi džiazo muzika, valsai, populiarūs kūriniai fortepijonui. Po koncerto dalyviai neskubėjo skirstytis – vaišinosi, bendravo, žaidė įvairius stalo žaidimus.

    „Fortepijono fiesta“ paskatino mokinius dar labiau stengtis lavinti grojimo fortepijonu įgūdžius. Buvo džiugu pasirodyti scenoje, sulaukti aplodismentų, išgirsti draugų muzikavimą, o po renginio - smagiai pabendrauti.

 

                                                                                                                           Milita Lozoraitytė, IIg kl.