2018 m. spalio 20-21 dienomis gimnazijos jaunių choras CANTICA (meno vadovas mokytojas ekspertas Rolandas Daugėla, chormeisterės Milda Vosylė, Gintarė Ručinskaitė, koncertmeisterė ekspertė Aušra Gelusevičienė) buvome išvykę į Bialystoką (Lenkija), kur dalyvavome III tarptautiniame chorų konkurse CANTU GAUDEAMUS (Dainuojame – džiaugiamės).

     Konkursas vyko Bialystoko Medicinos universiteto Didžiojoje auloje (Branickio rūmai). Jano Klemenso Branickio rūmai Bialystoke yra vienas gražiausių XVIII a. baroko dvarų šioje Europos dalyje, dar vadinami Šiaurės Lenkijos Versaliu. 

      Nors šis konkursas skirtas jaunimo ir suaugusių chorams, mes jame buvome jauniausi, tačiau tai nesutrukdė pelnyti garbingos II vietos (89,5 balo, Sidabro diplomas). Po pasirodymo klausėmės kitų chorų, nuoširdžiai palaikėme kitų kolektyvų iš Lietuvos Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios choro „Cantate Domino“(91 balas, Aukso diplomas) bei Vilniaus universiteto Kauno fakulteto merginų ansamblio pasirodymus. Belaukdami rezultatų drauge sudainavome Juozo Gudavičiaus bei Ksavero Sakalausko - Vanagėlio „Kur giria žaliuoja“.

       Šis išdainuotas sidabras tai dar viena reikšminga kolektyvo patirtis ir pergalė. Dainuojame – džiaugiamės!

  

 

                                                                                Koncertmeisterė ekspertė Aušra Gelusevičienė