Muzikos teorijos specialybės mokiniai parašė savo įspūdžius po koncerto-minėjimo, skirto gimnazijos smuiko mokytojui, Pasaulio tautų Teisuoliui Vladui Varčikui. Siūlome IIIg kl. mokinės Viltės Narauskaitės ir IIg kl.mokinės Militos Lozoraitytės recenzijas („Plačiau“).

 

Koncertas Vladui Varčikui atminti

 

 

      Šių metų rugsėjo 28 dieną Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos didžiojoje salėje įvyko koncertas, skirtas Vladui Varčikui, smuiko mokytojui ir žydų gelbėtojui, Pasaulio tautų Teisuoliui, atminti. Koncertą vainikavo mokyklos kamerinėje salėje įrengtos atminimo lentos atidengimas.

      Muzikos kūrinius koncertui parengė ne tik gimnazijos mokiniai, bet ir mokytojai. Koncerto pradžioje visus nustebino gimnazijos vyrų ansamblio „Šeši plius“ premjera. Ansamblis atliko lietuvių liaudies dainą „Vuoi tu rugeli“, o choras „Cantica“ padainavo mėgstamą V.Varčiko dainą „Ant kalno karklai“. Koncerto metu taip pat išgirdome jaunųjų smuikininkų orkestrą, fortepijoninį mokinių trio (Laisvyda Leckutė, Vaiva Sodaitytė, Arminas Suchovas) ir mokytojų trio (Ilona Klusaitė, Karolina Beinarytė-Palėkauskienė, Aušra Gelusevičienė), mokytojos Aušros Lukoševičiūtės fleitos solo, ir Makštučių šeimos duetą, atlikusį žydų liaudies dainų popuri. Po mokyklos direktoriaus Raimundo Simanavičiaus išsakytų minčių, Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas plačiau papasakojo apie Vlado Varčiko nuopelnus. Į minėjimą buvo pakviesti ir garbės svečiai - Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė Ina Pukelytė, Kauno IX forto muziejaus direktorė Jūratė Zakaitė ir kiti. Atminimo koncerte savo prisiminimais apie V.Varčiką dalinosi jo buvę kolegos - Tatjana Muraško, Vladimiras Majorovas ir Elena Andriuškevičienė, kuri buvo tiesiogiai susidūrusi su V.Varčiko geranoriška pagalba. Po jautrių E.Andriuškevičienės žodžių koncertą pakiliai užbaigė choras „Cantica“ su Gyčio Paškevičiaus daina „Mano kraštas“.

      Po koncerto gimnazijos kamerinėje salėje buvo atidengta Vladui Varčikui skirta memorialinė lenta. Prie šios idėjos įgyvendinimo prisidėjo ne tik V.Varčiko buvę mokiniai, dukros, bet ir Kauno žydų bendruomenė. Lentos autorius skulptorius Gediminas Pašvenskas sumanė pavaizduoti muzikanto marškinių rankogalį, savo forma primenantį smuiką. Skulptorius pasirinko baltą marmurą, norėdamas priminti Neries upės bangeles ir tuo pačiu V.Varčiko, plaukiojusio naktimis per Nerį gelbėti žydų vaikus iš geto, žygdarbį.

      Koncerte man taip pat patiko, kad buvo pakviesti ne tik dabartiniai mokyklos mokytojai, bet ir buvę kolegos. Koncertas buvo pilnas šiltų pasakojimų iš artimiausiai V.Varčiką pažinojusių žmonių, tad tai leido susikurti gyvą žmogaus paveikslą, o ne tik sužinoti biografiją.

 

 

 

                                                                                                                            Milita Lozoraitytė, IIg kl.

 

Koncertas – minėjimas, prisimenant Mokytoją, Smuikininką, Pasaulio teisuolį Vladą Varčiką

 

 

        Saulėtą rugsėjo 28-ąją dieną Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje vyko koncertas - minėjimas skirtas gerbiamam mokytojui, smuikininkui bei pasaulio teisuoliui - Vladui Varčikui, šia gražia proga taip pat buvo atidengta memorialinė lenta.

        Koncerte įžanginį pasveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius Raimundas Simanavičius. Taip pat apie V. Varčiko gražius darbus kalbėjo Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas. Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė Ina Pukelytė papasakojo apie memorialinės lentos atsiradimo istoriją. Taip pat sveikinimo žodį tarė Kauno savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Rūkienė.

       Apie V. Varčiką gražiais žodžiais bei linksmais prisiminimais dalinosi ir buvę kolegos Tatjana Muraško, Vladimiras Majorovas. Ypač dėkinga gerbiamam Vladui Varčikui buvo Elena Andriuškevičienė, kurią dar mažą mergaitę jis išgelbėjo iš Kauno geto.

       Antroji renginio  dalis vyko V. Varčiko klasėje, kurioje  ilgus metus Mokytojas dirbo.  Dalyvaujant jo dukroms,  svečiams,  kolegoms, buvo  atidengta memorialinė lenta. Skulptorius Gediminas Pašvenskas pristatė savo kūrinyje perteiktą idėją, o profesorius Petras Kunca mokytojo atminimui dedikavo muziką, kuri tauriai įprasmino šio įsimintino renginio pabaigą.

 

                                                                                       

                                                                                                                     Viltė Narauskaitė, IIIg kl.