Gegužės 24 d. rytas 66-os laidos abiturientams pilnas nerimo ir jaudinančio laukimo... netrukus nuskambės paskutinis skambutis, užbaigiantis vieną gyvenimo etapą ir nužymintis kito etapo pradžią: baigiamieji ir stojamieji egzaminai, pirmieji žingsniai į savarankišką gyvenimą.

    Bet šiandien dar šventė. Paskutinė pamoka su klasės auklėtoja, paskutiniai pamokymai ir padrąsinimai, paskutiniai palinkėjimai vienų kitiems. O tada – skambutis ir pirmokėlių mažos rankytės išveda į mokyklos kiemą, kur susirinkusi bendruomenė skanduoja „sėkmės“, kur choras „Cantica“ gieda „Jaunimo giesmę“, kur pirmokėliai drąsiai ir aiškiai deklamuoja eiles, kur Jaunučių choras kuo nuoširdžiausiai dedikuoja savo dainą, kur skamba gimnazijos direktoriaus, klasės auklėtojos ir vienuoliktokų palinkėjimai...ir staigmena – nuotaikingas animacinių personažų desantas užpildo aikštę kuriam laikui išsklaidydamas graudulį. Po to į dangų pakyla balionai, nusinešdami svajones. Ir tada belieka padėkoti mokyklai bei mokytojams už žinias, perduoti testamentą ir simbolinį mokyklos raktą vienuoliktokams, pasodinti medį ir gražiai nusifotografuoti...

    Dabar jau viskas. Geros jums kloties.

   Nuo šios akimirkos 66-os laidos abiturientai mokykloje jau tik svečiai.

    Laukiami svečiai.

    

                                                                        Abiturientų auklėtoja, mokytoja Aurelija Inokaitienė