Š. m. vasario 13 d.  Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos Didžiojoje salėje vyko Respublikinis Kęstučio Ivaškevičiaus stygininkų konkursas. Pastarajame dalyvavo mokiniai iš 15 - os skirtingų  Lietuvos muzikos, meno mokyklų bei gimnazijų. Iš viso dalyvavo 67 dalyviai, iš jų  net 26 - mūsų gimnazijos mokiniai. Renginys praėjo itin sklandžiai, o dalyvių pasirodymai stebino puikiu pasiruošimu ir aukštu grojimo lygiu. Konkursui mokinius ruošė beveik visi mūsų gimnazijos styginių skyriaus mokytojai.  Rezultatai išties džiugina, nes 20 – iai Kauno Juozo Naujalio gimnazijos mokinių buvo įteikti apdovanojimai.

Verta padėkoti  organizaciniam komitetui už itin sklandų konkurso kuravimą: Akvilei Brazauskienei, Mildai Pupelienei, Ramunei Bandzaitytei - Kalėdienei, Vyteniui Pociui bei kitiems styginių skyriaus mokytojams, kurie labai noriai prisidėjo ir stipriai pagelbėjo viso konkurso metu.

Visus labai sveikiname ir džiaugiamės kartu!