2019 m. lapkričio 20 dieną vyko Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų I-II gimnazijos klasių mokinių PROTŲ MŪŠIS ,,Kalba valdo net karaliùs“, kurį organizavo Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Mūsų gimnazijos komanda –

                                  Paulina Banaitytė(Ia),

                                  Gabrielė Santockytė(Ia),

                                  Erika Švenčionytė(IIa),

                                  Simonas Ščerbinskas(IIa)

                                                                             –  laimėjo garbingą II vietą.

          Mokinius parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Aurelija Misiūnienė.  

         Protų mūšio organizatoriai siekė taikant aktyvius ir netradicinius mokymo(si) metodus ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi taisyklingai vartoti gimtąją kalbą, suprasti savo šalies literatūros ir istorijos ryšius, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo gimtine, puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas dvasines vertybes. Trijų turų užduotimis buvo tikrinamos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros bei kultūrinės raidos žinios.

          Protų mūšyje dalyvavo per 10 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų: ,,Saulės“ , ,,Vyturio“,  Jono Jablonskio, Maironio universitetinė,  St. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos, generolo P. Plechavičiaus kadetų licėjus ir kt.

                                 

Džiaugiamės laimėjimu ir sveikiname!