2019-2020 m.m. ugdymo procesą baigiame nuotoliniu būdu

      Mokslo metų trukmė:


      IV klasių mokiniams ugdymo procesas baigiasi 2020 m. gegužės 22 d.
      1-4 klasių mokiniams ugdymo procesas baigiasi 2020 m. birželio 5 d.
      5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniams ugdymo procesas baigiasi 2020 m. birželio 19 d.

      Paskutinė ugdymo savaitė (1-4 klasių mokiniams - birželio 1-5 d.; 5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniams - birželio 15-19 d.) - skiriama projektinei veiklai, individualių mokinių konsultavimui, mokymosi pagalbai teikti; ateiti į gimnaziją atsiskaityti su vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis (pagal iš anksto pateiktą grafiką).


      1a, 2a, 3a - vadovėlius į gimnaziją atneša birželio 3 d. (laiką derinasi su klasės mokytoja).


      1b, 2b, 3b - vadovėlius į gimnaziją atneša birželio 4 d. (laiką derinasi su klasės mokytoja).


      4a - vadovėlius į gimnaziją atneša birželio 5 d., 11.00 val. pažymėjimų įteikimo šventė gimnazijos kieme (esant blogam orui - didžiojoje salėje).


      4b - vadovėlius į gimnaziją atneša birželio 5 d., 12.00 val. pažymėjimų įteikimo šventė gimnazijos kieme (esant blogam orui - didžiojoje salėje).


      5-8, I-IV klasių mokiniams detalesnė informacija apie atsiskaitymą su vadovėliais, mokymo priemonėmis bus pateikta vėliau.

      Nuo gegužės 25 d. į gimnaziją bus leidžiami IV gimnazijos klasės mokiniai ruoštis atlikėjo raiškos egzaminams Didžiojoje salėje pagal iš anksto parengtą grafiką. Kitų dalykų konsultacijos, skirtos pasiruošti brandos egzaminams, derinamos individualiai su mokytojais.

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KONSULTACIJOS BUS VYKDOMOS TOKIA TVARKA:

 

 

         Psichologė Rasa Kinaitienė, tel. 8 667 44157, el. p. psichologe@nmg.lt,

     Konsultacijoms registruotis telefonu arba elektroniniu paštu pirmadieniais -  penktadieniais nuo 10.30val. iki 15.00 val.

 

     

         Logopedė Irena Elžbieta Navickienė, tel. 861103288,

       Konsultacijoms registruotis telefonu pirmadieniais ir trečiadieniais – 10.00 val. iki 15.30 val.