"Mūsų mokykla nepaprasta. Išugdyti talentai - muzikos ir kitų sričių profesionalai, karjeros pamatus sudėję mūsų gimnazijoje, sėkmės paukštę jau sugavo Lietuvos ir kitų pasaulio šalių padangėse.

          Ar šią paukštę sugaus Jūsų vaikas?

          Atvirų durų diena vasario 26 d. 18 val."  

 

Gimnazijos administracija