Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nutarimu, mokyklų vadovai privalo užtikrinti, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. būtų pasiruošta pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu .

     Visa informacija apie tai, kaip šis procesas bus organizuojamas mūsų gimnazijoje, bus teikiama el. dienyno platformoje ir el. paštu, tad mokytojai privalo kas dieną sekti skelbiamą informaciją.

     Tikėtina, kad pradėjus vykdyti nuotolinį mokymą, kils nemažai klausimų. Nepaisant to, kad visi esame priversti dirbti nuotoliniu būdu, neprivalome to daryti apskritą parą. Numatoma, kad mokytojų bendravimas su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) vyks „Veritus“ el. dienyno sistemoje, į užklausas pateiktas  iki 12.00 val. atsakant per 24 val. arba kiek įmanoma greičiau.

      Mokytojai ir mokiniai dėl techninės pagalbos gali kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių) Arnoldą Paleckį, el. paštu arnoldas.paleckis@nmg.lt

      Su administracija bendraujama el. paštu, telefonu:

      Raštinė: el. p. gimnazija@nmg.lt, tel. 866744150

      Direktorius Raimundas Simanavičius, el. p. direktorius@nmg.lt, tel. 866744150

     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Jablonskienė, el. p. pavaduotoja@nmg.lt, tel. 866744148; 8.00-16.00 val.

  Direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui Irma Jankauskienė, el. p. pavaduotojamenui@nmg.lt, tel. 866744153; 8.00-16.00 val.

   Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui Artūras Stankevičius, el. p. pavaduotojasukiui@nmg.lt, tel. 866744156; 8.00-16.00 val.

Būkime ir likime sveiki, supratingi ir ištvermingi.         

     Gimnazijos bendruomenė