Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V - 409 "Dėl 2020 metų stojamųjų egzaminų į specializuoto ugdymo krypties programas vykdančias mokyklas datų nustatymo" ,  

 

INFORMUOJAME,

 

       kad 2020 metų stojamuosius egzaminus į visas klases planuojama vykdyti

 

    2020 m. birželio 6 - 7 dienomis