2019 metų rugsėjo 27 dieną Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje buvo atidengta atminimo lenta, skirta violončelės mokytojui Konstantinui Vilniui Petrauskui. Šio renginio idėja kilo po pernai metais įvykusio smuiko mokytojo Vlado Varčiko atminimo koncerto ir jam skirtos memorialinės lentos atidengimo.

                      K. V. Petrauskas dirbęs violončelės mokytoju apie 60 metų ir išugdęs didžiulį būrį talentingų Lietuvos muzikų - solistų ir pedagogų. K. V.Petrauskui atminti skirtame koncerte griežė Kauno styginių kvartetas Karolina Beinarytė-Palekauskienė (1-as smuikas), Aistė Mikutytė (2-as smuikas), Eglė Lapinskė (altas), Saulius Bartulis (violončelė) ir paskutinė K. V. Petrausko mokinė Vaiva Sodaitytė (III g klasė), jai akompanavo Rasa Karaškienė. Koncerte maloniais prisiminimais apie mokytoją dalinosi K. V. Petrausko žmona Vita Petrauskienė, jo kolegė, mokytoja Tatjana Muraško bei gimnazijos direktorius Raimundas Simanavičius. Atminimo lentą sukūrė skulptorius Gediminas Pašvenskas, beje ir Vladui Varčikui skirtos atminimo lentos autorius. K. V. Petrauskui skirta atminimo lenta buvo sukurta išlaikant tą pačią stilistiką.

                      Renginį iniciavo Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos direktorius Raimundas Simanavičius, organizavo violončelės mokytoja Asta Krištaponienė, o vedė muzikologė Dainora Merčaitytė.