Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos

Koncertų salėje

2019 m. spalio 9 d. 13.50 val.

 

Literatūrinė-muzikinė kompozicija,

skirta Juozo Naujalio 150-osioms gimimo metinėms

„Kėlęs lietuvių dvasią ir tautinę savimonę...“

Lituanistė, Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė savo kompozicijoje kviečia į Juozo Naujalio gyvenimą, veiklą ir kūrybą pažvelgti dabartiniame lietuvių kultūros kontekste.

„Juozas Naujalis - vienas pirmųjų profesinės muzikos kūrėjų, žymiausias savo laikmečio vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, muzikos mokyklos įkūrėjas, lietuvių muzikinės spaudos pradininkas, pirmojo lietuviško knygyno Kaune įsteigėjas, pirmųjų lietuvių dainų švenčių organizatorius ir dirigentas. Jis - vienas pirmųjų menininkų, įsitraukęs į išsivaduojamąjį tautinį kultūrinį sąjūdį.

Savo programoje kalbėsime apie J. Naujalį ir Maironį - du neišskiriamus bičiulius, kuriuos suvedė ir stipriai susiejo kūrybos nuotaikos. Taip pat apie jo bičiulystę su Juozu Byla ir Mykolu Leškevičium. Prisiminsime tuos metus, kai jis darbavosi Vabalninke, Kaune. Žvilgtelėsim į vaizdingą Monikos Naujalienės portretą, kurį „piešė“ kompozitoriaus dukra Zofija Naujalytė–Didenkienė. Tad gerbiamą kūrėją, nutolusį nuo mūsų daugiau nei per šimtmetį, priartinsim žemiškesniu pavidalu...“

Maloniai kviečiame dalyvauti!