Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijos vadovo 2020 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. V – 259 „Dėl rekomendacijų riboti masinius renginius“,

 

PROJEKTO

„MEILĖ TĖVYNEI MAŽOJ ŠIRDELĖJ“

BAIGIAMASIS KONCERTAS PERKELIAMAS

IŠ KOVO 10 D. Į GEGUŽĖS 6 D.

 

Organizatoriai