Informuojame, kad nuo 2020-09-02 d. ugdymo procesas iki atskiro pranešimo

dėl remonto Kęstučio g. 85 pastate vyks taip:


1-4 klasių mokiniai mokysis Karaliaus Mindaugo pr. 30 pastate:
1a klasė – 001 kabinetas (pailginta grupė);
1b klasė – 208 kabinetas (pailginta grupė);
2a klasė – 105 kabinetas;
3a klasė – 103 kabinetas;
3b klasė – 101 kabinetas;
4a klasė – 108 kabinetas;
4b klasė – 109 kabinetas.

Iki atskiro pranešimo grupinės pamokos 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniams vyks nuotoliniu būdu naudojant MS TEAMS.

Visos pamokos vyks tiesioginių vaizdo konsultacijų būdu pagal esamą tvarkaraštį ir pamokų laiką.
Individualios pamokos vyks tradiciniu kontaktiniu būdu arba derinant nuotolinį ir kontaktinį mokymosi būdą.

Pirmokus lydintys asmenys (mokinių tėvai (globėjai)) į Mokyklos patalpas gali įeiti mokinių adaptacijos laikotarpiu iki rugsėjo 4 dienos.

Pirmųjų klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuo rugsėjo 7 dienos ir 2-8, I-IV gimnazijos klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuo rugsėjo 2 dienos į mokyklos patalpas įeina tik išskirtiniais atvejais iš anksto suderinę.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali palydėti mokinius iki įėjimo į Mokyklos patalpas, pasitikdami pasibaigus pamokoms laukia mokinių Mokyklos kieme.

Socialinė pedagogė Dovilė Žvirzdinienė dirba nuotoliniu būdu, tel. 866744152
Psichologė Rasa Kinaitienė dirba nuotoliniu būdu, tel. 866744157