Nuo kovo 30 d. iki balandžio 13 d. pratęsiamas karantinas. Nuo 2020 metų kovo 30 d. mokymas vyks nuotoliniu būdu.
 Daugiau informacijos elektroniniame dienyne Veritus ir gimnazijos internetiniame puslapyje