2020 m. sausio 30 d. 16.00-18.00 val. vyks tėvų susitikimai su dalykų mokytojais.

 

     Mokinių tėvus iš anksto prašome užsiregistruoti, parašant pranešimą mokytojui elektroniniame dienyne.

       Rekomenduojamas susitikimo laikas iki 10 min.

       18.00 val. susirinkimai su klasių auklėtojais.

 

 

Gimnazijos administracija