2020 metų kovo 3 dieną gimnazijoje vyko pradinių klasių meninio skaitymo konkursas "Žodžiai iš širdies".

     Konkurse dalyvavo 24 skaitovai. Skaitovus paruošė pradinių klasių mokytojos - Gytė  Petrašiūnienė, Rasa Grigaliūnaitė, Dalia Gineikienė, Rasutė  Čenkienė, Violeta Valienė, Ramunė Jarocka, Ina Žilinskienė, Eglė Mažeikaitė. Mokiniai deklamavo lietuvių autorių grožinius kūrinius. Daugelis jų gebėjo klausytojams perteikti aktualaus, atitinkančio jų patirtį teksto pagrindinę mintį, tinkamai naudojo savo balso diapazoną, taisyklingai kirčiavo žodžius, todėl vertinimo komisijai  (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Jablonskienė, lietuvių kalbos mokytojos Danutė Šalčiuvienė ir Aurelija Misiūnienė, tikybos mokytojas Marius Daugėla) nelengva buvo atrinkti geriausius skaitovus ir skirti prizines vietas.

     Džiaugiamės, kad mokiniai raiškiai, įtaigiai, nuoširdžiai deklamavo eiles, o kiekvienas klausytojas pajuto artimą ryšį ir galingą žodžio jėgą. 

      Konkursą organizavo pradinių klasių mokytoja Eglė Mažeikaitė