Muzikos diena

Spalio 1-oji, tai yra diena, kurią muzikos atlikėjai, kūrėjai, mokytojai ir klausytojai, tūrėtų ypatingai švęsti ir neužmiršti. Tai - Tarptautinė muzikos diena! Kas iniciavo šią šventę, kaip ją švenčia pasaulis ir kaip ją pamini mūsų gimnazija?

 

1975 m. UNESCO paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine muzikos diena.Tarp šios šventės iniciatorių – smuikininkas, dirigentas Lordas Yehudis Menuhinas ir kompozitorius Dmitrijus Šostakovičius. Yehudi Menuhinas savo laiške Tarptautinei muzikos tarybai rašė: „šios dienos tikslas yra UNESCO idėjų apie tautų taiką ir bendrystę jų kultūrų evoliucijoje pritaikymas, patirties pasikeitimas ir bendrų estetinių vertybių iškėlimas. Siūlome šią dieną miestuose paskelbti kelių minučių tylą. Šis tylos laikotarpis butų panaudotas muzikos, atliekamos miestų viešosiose erdvėse – parkuose ar aikštėse – klausymui“. Taigi nuo tada Tarptautinė muzikos diena gausybėje šalių švenčiama kasmet. Daugiau nei 100 pasaulio šalių organizuoja nemokamus koncertus, parodas, renginius, kuriuose žmonės gali mėgautis muzika ir įvertinti jos svarbą kasdieniame gyvenime.

 

Mūsų gimnazijoje ši diena buvo ypatingai paminėta! Skambėjo muzika, buvo daug veiklos, dalyvavo gimnazijos mokiniai ir mokytojai Šią Tarptautinę muzikos dieną mokiniai prisimins tikrai ilgai!

 

Laura Zarembaitė, IIIa kl. mokinė