Pasaulinė akordeono diena

Pirmą kartą gegužės 6 d. Pasaulinė akordeono diena buvo paminėta Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijoje. Sveikiname koncerto dalyvius - gimnazijos mokinius, VDU muzikos akademijos akordeono katedros studentus (svečius), didelis ačiū jums!
Sveikiname visus akordeono mylėtojus su šia ypatinga mums švente!
Mokytojai A. Daučianskaitė ir L. Katinas