9.50 val. - mokiniai renkasi klasių auklėtojų kabinetuose
10.00 val. - šventė gimnazijos kieme
Po šventės vyks pirmoji pamoka su klasių auklėtojais
Pamokos prasideda rugsėjo 2 d.
Informacija naujai įstojusiems mokiniams gimnazijos skelbimų lentoje I aukšto fojė
Klasių auklėtojai:
1a kl. - auklėtoja Ramunė Jarocka, 201 kab.;
1b kl. - auklėtoja Rasutė Čenkienė, 202 kab.;
2a kl. - auklėtoja Violeta Valienė, 207 kab.;
3a kl. - auklėtoja Eglė Mažeikaitė, 205 kab.;
3b kl. - auklėtoja Ina Žilinskienė, 206 kab.;
4a kl. - auklėtoja Rasa Grigaliūnaitė, 208 kab.;
5a kl. - auklėtoja Dalė Jurkonienė, 204 kab.;
5b kl. - auklėtoja Donata Žemaitienė, 211 kab.;
6a kl. - auklėtoja Dalė Rainienė, 107 kab.;
6b kl. - auklėtoja Marija Gustainienė, 308 kab.;
7a kl. - auklėtoja Giedrė Pauliukevičiūtė, 303 kab.;
7b kl. - auklėtoja Aušra Simanavičienė, 108 kab.;
8a kl. - auklėtoja Aurelija Inokaitienė, 004 kab.;
8b kl. - auklėtojas Egidijus Janulaitis, 304 kab.;
Ia kl. - auklėtoja Beatričė Bučiūnienė, 306 kab.;
IIa kl. - auklėtoja Iremina Lincevičienė, 301 kab.;
IIIa kl. - auklėtoja Dovilė Žvirzdinienė, 109 kab.;
IVa kl. - auklėtoja Audronė Klovienė, 203 kab.