Sausio 13 - tos minėjimas

Sausio 13 - ta diena – tai drąsos, vieningumo ir kovos už laisvę simbolis. Šią dieną mokyklos bendruomenė padėkojo tiems, kurie ryžtingai gynė Tėvynę. Gimnazijos kieme, žvakių šviesoj, vieningai nuskambėjo Lietuvos Respublikos himnas, o didžiojoje salėje vyko minėjimo koncertas. Jautriai skambėjo lietuvių poetų eilės ir gimnazistų atliekami muzikos kūriniai. Minėjimo metu vyravo šilta tyla ir pagarba tiems, kurių dėka šiandien gyvename laisvoje Lietuvoje.

 

Sofija Venskūnaitė IV a.