Vokiečių kalbos dienos mūsų gimnazijoje

2021 metais, per kasmetines Lietuvos vokiečių kalbos dienas „Ö kaip vokiškai?", Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje vyko istorinė kelionė į Prūsiją Frydricho II Didžiojo valdymo metais. Susipažinome su Frydricho II kaip meno mecenato ir kompozitoriaus palikimu, jo įgyvendintomis apšviestojo absoliutizmo idėjomis, bulvių įstatymu. Gilinomės į muzikos ir istorijos temas, tuo pačiu turtinant vokiečių kalbos žodyną.

Projektą „FRYDRICHAS II DIDYSIS: ISTORINĖ KELIONĖ NUO KLASIKINĖS MUZIKOS IKI BULVIŲ ĮSTATYMO" organizavo Nijolė Jovarienė - vokiečių kalbos vyr. mokytoja; Aurelija Inokaitienė - dailės mokytoja metodininkė ir Beatričė Bučiūnienė - istorijos mokytoja metodininkė; dalyvavo Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos 6-8, I-II gimnazijos klasių mokiniai.

 Frydricho Didžiojo Concerto IV  ištrauką pagrojo Ia. klasės mokinė Taja Sokaitė. Pranešimus skaitė Ia klasės mokiniai Linas Jasinskas, Ajsel Mammadovaitė, Kamilė Kaminskaitė ir 8 klasės mokiniai Ąžuolas Šešelgis, Marija Bumblytė, Alija Larbi.

 

Mokytoja Nijolė Jovarienė