„Valstybiniam muzikiniam švietimui - 100“ koncerto akimirkos

  

Žiūrėti visą koncertą

 

          Juozo Naujalio  nuopelnus Lietuvos muzikinei kultūrai, švietimui ir ugdymui pervertinti tikriausiai neįmanoma. Galima tik didžiuotis ir džiaugtis, bei dėkoti apvaizdai, kad tuo reikiamu laiku jaunoje valstybėje atsirado profesionalus muzikas, gebantis suprasti ir kurti reikiamus muzikos barus ir visuotinai prusinti būsimus muzikus. Taigi visos muzikos įstaigos Lietuvoje turime bendrą pradžią, kurią davė Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio 1919 metais įkurta ir 1920 metais spalio 1 dieną suvalstybinta muzikos mokykla. Neslėpdamas susižavėjimo džiaugiuosi puikia idėja, kilusia Juozo Naujalio gimnazijos mokytojams, pradiniu koncertu ir pamąstymais pradėti ir visus metus švęsti valstybinio muzikinio švietimo Lietuvoje 100-metį. Pradiniam koncertui pasirinkta vieta - Raudondvario pilies muziejus - kaip tik labai pritiko ir istoriškai (kur Juozas Naujalis tikrai vaikščiojo) ir dabartimi (įrengta Juozo  Naujalio ekspozicija). Jaunųjų talentų pasirodymai  jaudino klausytojus savo nuoširdumu ir meistriškumu, tuo parodydami, kad Juozo Naujalio gimnazija garbingai tęsia profesionalaus muzikinio ugdymo tradicijas. Doc. dr. Juditos Žukienės įdomiai ir labai įtaigiai paliestos to meto Lietuvos muzikų rengimo ištakos, atskleidė visų prieš šimtmetį buvusių ir būsimųjų muzikos mokyklos, o vėliau ir konservatorijos asmenybių svarbą. Ir viena tapo galutinai aišku, kad Juozo Naujalio figūra čia buvo neatsiejama ir pagrindinė.

 

Mokytojas ekspertas Rolandas Daugėla