Respublikinio moksleivių festivalio „Valstybiniam muzikiniam švietimui – 100“ nuostatai

Festivalis skirtas paminėti Lietuvos kultūrai ir muzikų bendruomenei svarbią datą - 2020 spalio 1 dieną sukanka šimtas metų, kai Lietuvoje vykdomas valstybinis muzikinis švietimas. Juozo Naujalio 1919 metais įkurta muzikos mokykla 1920 metais spalio 1 dieną tapo Valstybės muzikos mokykla. Lietuvoje prasidėjo tikslingas, kryptingas lietuviškos profesionaliosios muzikinės kultūros ugdymas,  valstybinio muzikinio švietimo istorija, į kurią kiekviena Lietuvos muzikos mokykla įneša savąjį indėlį.

Kviečiame visas Lietuvos muzikos mokyklas susivienyti, kuo plačiau paminėti šią svarbią Lietuvos muzikinei kultūrai datą ir šiais 2020-2021 mokslo metais švęsti valstybinio muzikinio švietimo Lietuvoje šimtmetį. Festivalis rengiamas internetinėje erdvėje YouTube platformoje su nuoroda #valstybiniam#muzikiniamšvietimui_100 .

Festivalyje dalyvaujančios mokyklos bei jų internetinio tinklapio nuorodos bus skelbiamos Juozo Naujalio muzikos gimnazijos tinklapyje http://www.nmg.lt/ Jei muzikos mokykloms dabartinėmis sudėtingomis sąlygomis pavyktų organizuoti renginius, koncertus, skirtus šiai datai - informacija apie renginius taip pat pasidalinsime gimnazijos tinklapyje.

 

Festivalio tikslas ir uždaviniai

Supažindinti moksleivius su muzikinio švietimo Lietuvoje istorija.

Gilinti lietuviškos muzikinės kultūros suvokimą pilietiniu bei bendrakultūriniu aspektu.

Ugdyti mokinių muzikos suvokimo, interpretavimo, kūrybiško muzikos atlikimo solo ir ansamblių sudėtyje kompetencijas.

 

Dalyvavimo festivalyje sąlygos

Festivalyje dalyvauja Lietuvos respublikos muzikos, meno  mokyklų, muzikos gimnazijų mokiniai.

Festivalyje gali skambėti kūriniai instrumentams solo ir įvairios sudėties ansambliams.  Taip pat būtų gražu festivalyje kuo plačiau pristatyti Lietuvos kompozitorių kūrybą.

 

Laikas ir vieta

Festivalio dalyviai įkelia savo atliekamo kūrinio vaizdo įrašą į YouTube internetinę platformą ir siunčia vaizdo įrašo nuorodą el. paštu muz.svietimui100@nmg.lt iki 2021 m. birželio 1 dienos.

 

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos tinklapyje http://www.nmg.lt/  festivalio „Valstybiniam muzikiniam švietimui -100“ skiltyje bus skelbiama festivalio dalyvių atstovaujamų muzikos mokyklų ir jų tinklapių sąrašas. Mokykloms siūlome savo tinklapiuose skelbti mokinių pasirodymų internetines nuorodas.

  

Įkeliant įrašą:

  • Skiltyje Pavadinimas rašyti kūrinio autoriaus Vardas Pavardė, kūrinio pavadinimas;  Valstybiniam muzikiniam švietimui – 100
  • Skiltyje Aprašymas rašytiatlikėjo/atlikėjų Vardas Pavardė, instrumentas; Mokytojo/mokytojų Vardas Pavardė; mokyklos pavadinimas; 
    #Valstybiniam #muzikiniamšvietimui_100, festivalis, nmg.lt 
  • Matomumas įrašo – viešas

  

Festivalio partneris – Kauno rajono muziejus

 

Festivalio atidarymas vyks 2020 spalio 1 dieną 16.30 val. Kauno rajono muziejuje

(Pilies takas 1, Raudondvaris)

 

Festivalio uždarymą planuojame 2021 birželio mėnesį. Dėl renginio formato ir tikslaus laiko informuosime vėliau.

  

Festivalis yra projekto „Valstybiniam muzikiniam švietimui – 100“ renginys. Tikimės, kad projekto partneriai ir festivalio dalyviai papildys šį festivalį savo iniciatyvomis.

 

Projekto kuratorė  - Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos pavaduotoja menui
Nijolė Noreikaitė,

el. p. pavaduotojamenui@nmg.lt

 

Festivalio organizaciniais klausimais kreiptis į mokytoją
Sonatą Pakutkienę,

el.p. sonata.pakutkiene@gmail.com