SOCIALINIAI PARTNERIAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

    Lapkričio 25 d. Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje vyko tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „Iš arti“ muzikinė - edukacinė popietė „Kūrybinio portreto eskizas“, skirta kompozitorės, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokytojos Giedrės Dabulskienės kūrybai. Gausiame atlikėjų tarpe taip pat dalyvavo ir Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos moksleiviai. Renginį vedė muzikologė Kristina Mikuličiūtė - Vaitkūnienė.

    Didžiąją koncerto programos dalį sudarė kompozitorės Giedrės Dabulskienės muzika vaikams. Gražus sutapimas, jog Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokiniai neretai tampa vienais pirmųjų G. Dabulskienės kūrinių, skirtų vaikams, atlikėjų. Amelija Lapinskaitė, 3 kl. (mok. V. Žemaitis) ir Domas Smirnovas 6 kl. (mok. M. Lapinskienė) renginyje nuotaikingai skambino G. Dabulskienės „Bagatelę“. Gimnazistų trio: Stasys Makštutis (mok. V. Žemaitis), Viltė Dobilaitė (mok. V. Pocius), Eglė Andriuškevičiūtė (mok. B. Kumpikienė) klausytojus sužavėjo aukštu atlikimo meistriškumu ir menine savita G. Dabulskienės kūrinio „Sentimentalu“ interpretacija. Džiugu, kad į koncerto programą įsitraukė ir Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos jaunučių choras (vadovė D. Jurkonienė, koncertmeisterė J. Momotiukaitė-Ačienė), kuris atliko kompozitorės G. Dabulskienės kūrinius: giesmę „Ave Maria“ ir kūrinį „Muzika“ (žodžiai R. Jarockos). Verta pasidžiaugti tokia kamerinės dvasios kupina, jaukia kūrybine popiete, skirta kompozitorės Giedrės Dabulskienės kūrybai. Renginys nors ir išryškinęs kompozitorės vaikams skirtų kūrinių programą, atskleidė ir jos visai kūrybai būdingą subtilumą, moterišką sentimentalumą, pomėgį kurti netradicinių muzikos instrumentų sudėčių reikalaujančias kompozicijas.

    Gruodžio 18 d. pradinių klasių mokiniai su mokytojomis Egle Stankevičiene, Vilija Lerner ir Dalia Gineikiene Kelmės dvare sutiko Kalėdų Senelį. Dvaro rūsio menėse susipažino su kūčių vakaro burtais ir papročiais, patys juos išbandė. Ragavo kalėdinio žemaitiško torto. Važinėjosi arkliuko tempiama brika. Taip pat aplankė Šiluvą ir Šiluvos koplyčią. Susipažino su  ypatinga jos istorija. Mokiniai pasisėmė gerų emocijų, širdelės prisipildė gerų minčių ir jas parsivežė į savo šeimas.

MALONIAI KVIEČIAME ATVYKTI !!

    2015 m. gruodžio 3 d. Kauno miesto muziejaus kvietimu gimnazijos auklėtiniai dalyvavo Angelų parodos atidaryme istorinėje Kauno pilyje. Skambėjo fleitininkių E. Gudaitytės, V. Mikalajūnaitės ir R. Ambrozevičiūtės bei gitaristų V. Raginskio, V. Chochlovo, V. Jasaičio ir R. Jurkaus atliekami 17-18 amžiaus kompozitorių kūriniai.

    Gimnazija neseniai iškilmingai minėjo garbingą 70-mečio jubiliejų. Tęsiame šventinius renginius – 2015 m. lapkričio 12 ir 26 dienomis Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos popietės - koncertai, kuriuose skambėjo įvairių specialybių jaunųjų muzikų atliekami kūriniai, o ansamblinio muzikavimo skyrius parengė spalvingą įvairių sudėčių ansamblių – styginių instrumentų, gitarų kvartetų, trio ir duetų pasirodymą. Mokinius rengė mokytojai B. Kumpikienė, M. Lapinskienė, V. Kulvietienė, D. Stulgytė-Povilaitienė, I. Klusaitė, R. Bandzaitytė, L. Bliujienė, A. Tamulienė, G. Jakaitis, S. Krinicinas, V. Žemaitis, A. Treikauskas, G. Gelgotas, A. Dirmauskas. Jiems talkino koncertmeisteriai A. Gelusevičienė, D. Žarėnienė, S. Dirvanauskas, K. Ivanauskaitė-Jucienė.

    Lapkričio 4 dieną 2a klasė keliavo į edukaciją Juozo Zikaro memorialiniame muziejuje „Svečiuose pas Laisvės paminklo kūrėją“. Vaikai susipažino su skulptoriaus Juozo Zikaro gyvenimu ir kūryba, lankėsi dirbtuvėje, autentiškoje aplinkoje gėrė muziejaus darbuotojų išvirtą arbatą.

     Š. m. lapkričio 3 dieną Kauno Rotušėje buvo minimas Kauno miesto muziejaus dešimtmetis. Muziejaus vadovybės kvietimu šventėje koncertavo mūsų gimnazijos mokinė Gabrielė Sutkutė (mokytoja ekspertė Birutė Kumpikienė), taip pat mokytojos, koncertmeisterės ekspertės Aušros Gelusevičienės organizuojamos respublikinės „Vasaros muzikos akademijos 2015“ dalyvių ansamblis. Šventei pasibaigus organizatoriai nuoširdžiai dėkojo gimnazijos mokiniams ir pedagogams už puikias muzikines akimirkas papuošusias Kauno miesto muziejaus jubiliejaus šventę.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15