Rask mus
Facebook

 


SOCIALINIAI PARTNERIAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

        

 

 

          Nors karantinas ir pakoregavo gyvenimą, bet mes stengiamės išlikti aktyvūs, darbingi bei pozityvūs ir šiuo keistu laikotarpiu. Nauja mūsų patirtis- dalyvavimas pirmajame Lietuvoje interaktyvaus (online) jaunųjų muzikantų konkurse „muzika-@“, kurį organizavo mūsų mokyklos socialiniai partneriai - Kauno I- oji muzikos mokykla.

2019-2020 m.m. ugdymo procesą baigiame nuotoliniu būdu

      Mokslo metų trukmė:


      IV klasių mokiniams ugdymo procesas baigiasi 2020 m. gegužės 22 d.
      1-4 klasių mokiniams ugdymo procesas baigiasi 2020 m. birželio 5 d.
      5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniams ugdymo procesas baigiasi 2020 m. birželio 19 d.

      Paskutinė ugdymo savaitė (1-4 klasių mokiniams - birželio 1-5 d.; 5-8, I-III gimnazijos klasių mokiniams - birželio 15-19 d.) - skiriama projektinei veiklai, individualių mokinių konsultavimui, mokymosi pagalbai teikti; ateiti į gimnaziją atsiskaityti su vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis (pagal iš anksto pateiktą grafiką).


      1a, 2a, 3a - vadovėlius į gimnaziją atneša birželio 3 d. (laiką derinasi su klasės mokytoja).


      1b, 2b, 3b - vadovėlius į gimnaziją atneša birželio 4 d. (laiką derinasi su klasės mokytoja).


      4a - vadovėlius į gimnaziją atneša birželio 5 d., 11.00 val. pažymėjimų įteikimo šventė gimnazijos kieme (esant blogam orui - didžiojoje salėje).


      4b - vadovėlius į gimnaziją atneša birželio 5 d., 12.00 val. pažymėjimų įteikimo šventė gimnazijos kieme (esant blogam orui - didžiojoje salėje).


      5-8, I-IV klasių mokiniams detalesnė informacija apie atsiskaitymą su vadovėliais, mokymo priemonėmis bus pateikta vėliau.

      Nuo gegužės 25 d. į gimnaziją bus leidžiami IV gimnazijos klasės mokiniai ruoštis atlikėjo raiškos egzaminams Didžiojoje salėje pagal iš anksto parengtą grafiką. Kitų dalykų konsultacijos, skirtos pasiruošti brandos egzaminams, derinamos individualiai su mokytojais.

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KONSULTACIJOS BUS VYKDOMOS TOKIA TVARKA:

 

 

         Psichologė Rasa Kinaitienė, tel. 8 667 44157, el. p. psichologe@nmg.lt,

     Konsultacijoms registruotis telefonu arba elektroniniu paštu pirmadieniais -  penktadieniais nuo 10.30val. iki 15.00 val.

 

     

         Logopedė Irena Elžbieta Navickienė, tel. 861103288,

       Konsultacijoms registruotis telefonu pirmadieniais ir trečiadieniais – 10.00 val. iki 15.30 val.

 

Sveikiname

Respublikinio VKIF konkurso„Tavo žvilgsnis“

laureates

 

     Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas – nevalstybinė vaikų ir jaunimo organizacija, jau šešioliktus metus kviesdama visos respublikos 5-12 klasių moksleivius dalyvauti Vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis“, suteikia galimybę vaikams atskleisti savo talentus. Konkurse pasiryžę dalyvauti moksleiviai, pasirenka vieną iš pateiktų tekstų anglų, rusų arba vokiečių kalbomis ir verčia jį į lietuvių kalbą arba piešia iliustraciją. Džiaugiamės, kad ir mūsų gimnazijos mokiniai kasmet sėkmingai dalyvauja šiame konkurse. Šių metų laureatėmis tapo:

 

Emilija Sankauskaitė 8 kl. teksto iliustracija

Paulina Banaitytė Ia kl. teksto iliustracija

Victoria Michelle Johnson 6b kl. teksto iliustracija

Antonija Grigaliūtė Ia kl. vertimas iš anglų kalbos

Mija Guzelytė 6a kl. vertimas iš anglų kalbos

Urtė Padūmytė 5a kl. vertimas iš anglų kalbos

 

          Mergaitėms pasiruošti padėjo  anglų kalbos mokytojos Birutė Mažutaitienė ir Ramunė Paulikienė bei dailės mokytoja Aurelija Inokaitienė.

 

      

 

 

       2020 metų gegužės 19 dieną, 12 valandą, 28 Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokiniai dalyvavo "Nuotolinėje sporto viktorinoje".

        Viktorina vyko internetinėje platformoje "Quizizz". Dalyviams buvo skirta 50 testo formos klausimų (kiekvieno klausimo atsakymo laikas ribotas) įvairiomis fizinio aktyvumo, sporto temomis. 

       Visi "Nuotolinės sporto viktorinos" dalyviai teisingai atsakė į daugiau negu puse klausimų. Bendras teisingų visų dalyvių atsakymų rezultatas siekia net 76 procentus.

        Džiaugiamės ir dėkojame visiems "Nuotolinės sporto viktorinos" dalyviais. Šaunuoliai. 

  

Geriausius rezultatus parodė šie mokiniai:

 1 vieta:

Ieva Kotryna Macijauskaitė 8a;

2 vieta:

Nojus Baranauskas 6b;

3 vieta:

Karolina Stonytė Ia, Antonija Haak Ia;Paulina Banaitytė Ia. 

 

 

Sveikiname nugalėtojus !!!

 

Pati didžiausia pergalė - nugalėti save.

                                                                    Platonas.

      

 

 

       Prasidėjus nuotoliniam ugdymui, gimnazijoje visą savaitę nuotoliniu būdu vyko "Nuotolinė sporto viktorina".

         Kiekvieną dieną, 10 valandą, mokiniai gaudavo  su sportu, fiziniu aktyvumu, sveika gyvensena susijusį dienos klausimą, pirmieji į jį atsakę buvo skelbiami dienos nugalėtojais.

          Labai džiaugiamės ir dėkojame mokiniams už aktyvų dalyvavimą.  !!!

 

Skelbdami visos savaitės pirmąsias vietas:

 

Pirmadienis : Ieva Kotryna Macijauskaitė;

Antradienis:  Ieva Kotryna Macijauskaitė;

Trečiadienis: Danielė Banišauskaitė;

Ketvirtadienis: Luka Brazauskaitė;

Penktadienis: Ieva Kotryna Macijauskaitė.

 

Fizinio ugdymo mokytojas Egidijus Janulaitis

    

 

     Nuo kovo 30 d. iki balandžio 13 d. pratęsiamas karantinas. Nuo 2020 metų kovo 30 d. mokymas vyks nuotoliniu būdu.
 Daugiau informacijos elektroniniame dienyne Veritus ir gimnazijos internetiniame puslapyje

 

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V - 409 "Dėl 2020 metų stojamųjų egzaminų į specializuoto ugdymo krypties programas vykdančias mokyklas datų nustatymo" ,  

 

INFORMUOJAME,

 

       kad 2020 metų stojamuosius egzaminus į visas klases planuojama vykdyti

 

    2020 m. birželio 6 - 7 dienomis

     Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nutarimu, mokyklų vadovai privalo užtikrinti, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. būtų pasiruošta pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu .

     Visa informacija apie tai, kaip šis procesas bus organizuojamas mūsų gimnazijoje, bus teikiama el. dienyno platformoje ir el. paštu, tad mokytojai privalo kas dieną sekti skelbiamą informaciją.

     Tikėtina, kad pradėjus vykdyti nuotolinį mokymą, kils nemažai klausimų. Nepaisant to, kad visi esame priversti dirbti nuotoliniu būdu, neprivalome to daryti apskritą parą. Numatoma, kad mokytojų bendravimas su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) vyks „Veritus“ el. dienyno sistemoje, į užklausas pateiktas  iki 12.00 val. atsakant per 24 val. arba kiek įmanoma greičiau.

      Mokytojai ir mokiniai dėl techninės pagalbos gali kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių) Arnoldą Paleckį, el. paštu arnoldas.paleckis@nmg.lt

      Su administracija bendraujama el. paštu, telefonu:

      Raštinė: el. p. gimnazija@nmg.lt, tel. 866744150

      Direktorius Raimundas Simanavičius, el. p. direktorius@nmg.lt, tel. 866744150

     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Jablonskienė, el. p. pavaduotoja@nmg.lt, tel. 866744148; 8.00-16.00 val.

  Direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui Irma Jankauskienė, el. p. pavaduotojamenui@nmg.lt, tel. 866744153; 8.00-16.00 val.

   Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui Artūras Stankevičius, el. p. pavaduotojasukiui@nmg.lt, tel. 866744156; 8.00-16.00 val.

Būkime ir likime sveiki, supratingi ir ištvermingi.         

     Gimnazijos bendruomenė

 

        

 

 

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, dėl koranaviruso grėsmės nuo 2020 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d. skelbiamos mokinių pavasario atostogos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12