Rask mus
Facebook

 


SOCIALINIAI PARTNERIAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1 2 3 4

         

 

 

         Nuslopinus 1863 - 1864 metų sukilimą Lietuvoje, 1865 metų rugsėjo 23 dieną Rusijos vidaus reikalų ministras Piotras Valujevas, tęsdamas represijas, išleido aplinkraštį Nr. 141, draudžiantį spausdinti lotyniškomis raidėmis, lietuvių ir žemaičių tarmėmis. Taip buvo įformintas spaudos draudimas. Vyskupas Motiejus Valančius per Aukštaitijos šviesuolį Jurgį Bielinį persiuntė kunigui Jonui Zabermanui pinigų į Mažąją Lietuvą spaustuvės atidarymui, o netrukus ir 9 brošiūrų tekstus, raginančius kovoti prieš rusinimo politiką.  Ilgainiui Lietuvoje neliko nei vieno miestelio ar bažnytkaimio, kur nebūtų galima įsigyti lietuviškos spaudos. Šis kultūrinis sąjūdis, kurio dalyviai daugiausia buvo valstiečiai ir kuris laikomas lietuvių tautinio sąjūdžio dalimi, padėjo pamatus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui 1918 metais ir išliko svarbus tautinės savimonės išsaugojimui ligi šių dienų.

           Jurgis Bielinis, knygnešys, sukūręs lietuviškos spaudos nelegalaus platinimo tinklą, gimė 1846 m. kovo 16 d. Nuo 2004 metų kovo 16- oji  minima kaip Knygnešio diena. 

           Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje KNYGNEŠIO dieną švenčiame nuo 2005 metų. Kitokiu metu, susirinktume visi didžiojoje salėje pasidžiaugti muzika, istorija, poezija, pabendrauti, pabūti kartu. Mūsų mokytojų iškeptus pyragus šveitėme pasigardžiuodami, o dabar, per nuotolį, jie dar skanesni. Bet, tai ne paskutinė šventė, ji tęsis ir tęsis metai iš metų, dar minėsime mes ir po mūsų bus minima ši diena. Gražios šventės visiems.

 

Bibliotekos vedėja Vilija Grigaliūnaitė

 

 

             Kovo 16 Lietuvoje minima Knygnešių diena.

           Knygnešystė susiformavo išskirtinai tik Lietuvoje. Šis žodis neišverčiamas į jokią kitą kalbą, o UNESCO knygnešystę pripažino unikalia ir pasaulyje analogų neturinčia veikla.

Minime Knygnešių dieną, tačiau ar suprantame knygos (ir skaitymo) reikšmę žmogaus gyvenime? O kada ir kur atsirado knygos? Ar jos visada buvo tokios, kaip dabar? Atsakymų į šiuos ir kitus panašius klausimus 4a klasės mokiniai, padedami mokytojos Ramunės Jarockos, ieškojo skaitydami A. Inokaitienės poemėlę „Knygos kelias“.

            Šio projekto metu mokiniai praturtėjo ne tik istorinėmis žiniomis, bet ir jų žodynas pasipildė naujais žodžiais, terminais, sąvokomis. Mokytojai E. Janulaitis ir M. Daugėla talkino filmuojant ir montuojant nufilmuotą medžiagą. Kaip mums pavyko, kviečiame pažiūrėti čia:

 

 

         

 

          Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena – viena iš Lietuvos valstybinių švenčių. Minima kovo 11 d., pažymint 1990 m. tą dieną Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pasirašytą Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą.

      Minėdami Kovo 11- ąją kviečiame dalyvauti simboliniame tarpmokykliniame  nuotoliniame bėgime . Reikia nubėgti 1111 metrų arba didesnį atstumą. Įveiktą distanciją ir laiką fiksuokite Išmaniosiose programėlėse arba laikrodžiuose.

           Būkite greičiausi ir stenkitės įveikti ilgesnę distanciją.

           Sportinės sėkmės visiems dalyviams !!!

 

Fizinio ugdymo mokytojas Egidijus Janulaitis

 

 

          Projektas „Meilė Tėvynei mažoj širdelėj“, skirtas paminėti Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, organizuojamas jau 21-tus metus, tačiau šiais metais tai pirmą kartą vyko virtualiai. Projekto metu mažiesiems mūsų šalies piliečiams -  Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos pradinių klasių, Kauno miesto ir Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniams buvo organizuojami pokalbiai apie Lietuvos praeitį, dabartį ir ateitį. Vaikai buvo skatinami ir mokomi gerbti, mylėti ir didžiuotis savo tėvyne ir jos žmonėmis.

          Projekto dalyviai – šiais metai tai buvo 31 ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai -  piešė piešinius, mokėsi ir atliko dainas, skirtas Lietuvai-tėvynei.

         Gimnazijos jungtinis atlikėjų ansamblis atliko kompozitorės Brigitos Jurkonytės (buvusios mūsų gimnazijos mokinės) kūrinį – dainą „Lietuva“ Ramunės Jarockos žodžiais. Dirigavo Dalė Jurkonienė. Projekto organizatoriai: Ramunė Jarocka, Dalia Kiškienė, Aurelija Inokaitienė, Marius Daugėla – nuoširdžiai dėkoja visiems projekto dalyviams ir kviečia pasigėrėti piešiniais gimnazijos Facebook‘o paskyroje, bei pasiklausyti virtualaus koncerto čia:

 

 

 

 

          Kovo 11-oji - Lietuvos Nepriklausomybės diena. 4 b klasės mokiniai sveikindami Lietuvą kūrė dailės darbelius. Mokinių darbuose išsiskleidė nuostabios gėlės. Puoškime tėvynę savo mažais darbeliais. 

          

4 b klasės mokiniai ir mokytoja Violeta Valienė

 

 

 

 

           Sveikiname 5b klasės mokinę Ugnę Vaičekauskaitę, 2021 m. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados antrojo (miesto) etape, vykusio 2021 m. vasario 12 d. virtualioje aplinkoje, užėmus 2 vietą iš 42 dalyvių (mokytoja metodininkė Iremina Lincevičienė)

 

             Sveikiname 6b klasės mokinį Ajhan Mammadov, 2021 m. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados antrojo (miesto) etape, vykusio 2021 m. vasario 12 d. virtualioje aplinkoje, užėmus 7 vietą iš 41 dalyvių (mokytoja metodininkė Jolita Ražinskienė)

 

           Sveikiname 7a klasės mokinį Ąžuolą Šešelgį, 2021 m. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados antrojo (miesto) etape, vykusio 2021 m. vasario 12 d. virtualioje aplinkoje, užėmus 13 vietą iš 43 dalyvių (mokytoja metodininkė Jolita Ražinskienė)

 

          Sveikiname 8a  klasės mokinę Ajsel Mammadovaitę, 2021 m. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados antrojo (miesto) etape, vykusio 2021 m. vasario 12 d. virtualioje aplinkoje, užėmus 7 vietą iš 41 dalyvių (mokytoja metodininkė Iremina Lincevičienė)

 

         

 

          Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija turi ilgametes bendradarbiavimo su Kauno miesto bei Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis tradicijas rengiant bendrus projektus, supažindinant darželinukus su muzika, su muzikos instrumentais, parodant, ko vaikai mokosi Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje. Atlikėjams reikia klausytojų, klausytojams reikia atlikėjų, deja, užsitęsęs karantinas apribojo galimybes susitikti gyvai, todėl 4a klasės mokiniams ir jų mokytojai kilo sumanymas parengti ir paviešinti virtualų muzikinį prisistatymą.

          Projektas buvo vykdomas nuotoliniu būdu, todėl pirmasis iššūkis buvo atrinkti ir aptarti numatomą repertuarą bei suderinti pozicijas su mokinių instrumentų mokytojais. Kitas iššūkis – kokybiškai nusifilmuoti, mokantis deramai reprezentuoti save, kaip atlikėją. Tuomet reikėjo viską sumontuoti ir štai – dovana mūsų draugams!

          Vykdant projektą, talkino mokytojai Marius Daugėla ir Dalia Kiškienė.

 

4a klasės mokytoja Ramunė Jarocka

 

Kaip pavyko, galite pamatyti čia

          Organizuoti mokinių veiklas, apjungiančias raiškaus skaitymo, dorinio ugdymo, gamtos mokslų ir dailės pažinimo įgūdžių lavinimą bei skatinančias mokytis kūrybingai savo veiklas reprezentuoti mokytojai Ramunei Jarockai netrukdo net tai, kad ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. Šį kartą ketvirtokams buvo pasiūlyta išmokti raiškiai skaityti A.Inokaitienės naujausios knygelės „Zuikio laimė“ tekstą, nusifilmuoti ir padovanoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų, su kuriomis gimnazija bendradarbiauja, auklėtiniams pasižiūrėti.

           4a klasės mokiniai ir jų tėveliai jau ne pirmą kartą priėmė mokytojos iškeltą iššūkį ir buvo pasirengę palaikyti šią iniciatyvą, bei dalyvauti projektinėje veikloje: jie jau ne kartą įsitikino, kad mokymasis gali vykti smagiai žaidžiant, eksperimentuojant, vaidinant, asocijuojant, aptariant.

          6a klasės mokinė Urtė Padūmytė mielai sutiko ir padėjo ketvirtokams nusifilmuoti bei flmuotą medžiagą sumontavo.

         Vykdant projektą taip pat talkino mokytojai Marius Daugėla, Aurelija Inokaitienė, Dalia Kiškienė.

           Rezultatą galite pamatyti čia:

 

 


 

 

1 2 3 4