Rask mus
Facebook

 


SOCIALINIAI PARTNERIAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

           Sveikiname 5b klasės mokinę Ugnę Vaičekauskaitę, 2021 m. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados antrojo (miesto) etape, vykusio 2021 m. vasario 12 d. virtualioje aplinkoje, užėmus 2 vietą iš 42 dalyvių (mokytoja metodininkė Iremina Lincevičienė)

 

             Sveikiname 6b klasės mokinį Ajhan Mammadov, 2021 m. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados antrojo (miesto) etape, vykusio 2021 m. vasario 12 d. virtualioje aplinkoje, užėmus 7 vietą iš 41 dalyvių (mokytoja metodininkė Jolita Ražinskienė)

 

           Sveikiname 7a klasės mokinį Ąžuolą Šešelgį, 2021 m. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados antrojo (miesto) etape, vykusio 2021 m. vasario 12 d. virtualioje aplinkoje, užėmus 13 vietą iš 43 dalyvių (mokytoja metodininkė Jolita Ražinskienė)

 

          Sveikiname 8a  klasės mokinę Ajsel Mammadovaitę, 2021 m. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados antrojo (miesto) etape, vykusio 2021 m. vasario 12 d. virtualioje aplinkoje, užėmus 7 vietą iš 41 dalyvių (mokytoja metodininkė Iremina Lincevičienė)

 

         

 

          Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija turi ilgametes bendradarbiavimo su Kauno miesto bei Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis tradicijas rengiant bendrus projektus, supažindinant darželinukus su muzika, su muzikos instrumentais, parodant, ko vaikai mokosi Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje. Atlikėjams reikia klausytojų, klausytojams reikia atlikėjų, deja, užsitęsęs karantinas apribojo galimybes susitikti gyvai, todėl 4a klasės mokiniams ir jų mokytojai kilo sumanymas parengti ir paviešinti virtualų muzikinį prisistatymą.

          Projektas buvo vykdomas nuotoliniu būdu, todėl pirmasis iššūkis buvo atrinkti ir aptarti numatomą repertuarą bei suderinti pozicijas su mokinių instrumentų mokytojais. Kitas iššūkis – kokybiškai nusifilmuoti, mokantis deramai reprezentuoti save, kaip atlikėją. Tuomet reikėjo viską sumontuoti ir štai – dovana mūsų draugams!

          Vykdant projektą, talkino mokytojai Marius Daugėla ir Dalia Kiškienė.

 

4a klasės mokytoja Ramunė Jarocka

 

Kaip pavyko, galite pamatyti čia

          Organizuoti mokinių veiklas, apjungiančias raiškaus skaitymo, dorinio ugdymo, gamtos mokslų ir dailės pažinimo įgūdžių lavinimą bei skatinančias mokytis kūrybingai savo veiklas reprezentuoti mokytojai Ramunei Jarockai netrukdo net tai, kad ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. Šį kartą ketvirtokams buvo pasiūlyta išmokti raiškiai skaityti A.Inokaitienės naujausios knygelės „Zuikio laimė“ tekstą, nusifilmuoti ir padovanoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų, su kuriomis gimnazija bendradarbiauja, auklėtiniams pasižiūrėti.

           4a klasės mokiniai ir jų tėveliai jau ne pirmą kartą priėmė mokytojos iškeltą iššūkį ir buvo pasirengę palaikyti šią iniciatyvą, bei dalyvauti projektinėje veikloje: jie jau ne kartą įsitikino, kad mokymasis gali vykti smagiai žaidžiant, eksperimentuojant, vaidinant, asocijuojant, aptariant.

          6a klasės mokinė Urtė Padūmytė mielai sutiko ir padėjo ketvirtokams nusifilmuoti bei flmuotą medžiagą sumontavo.

         Vykdant projektą taip pat talkino mokytojai Marius Daugėla, Aurelija Inokaitienė, Dalia Kiškienė.

           Rezultatą galite pamatyti čia:

 

 


 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

        

          Visame pasaulyje rugsėjo 6 diena švenčiama kaip Europos žydų kultūros diena. Šiais metais Vilniaus Gaono žydų muziejus parengė šiai progai skirtą programą „Žydų kelionės“.

 

 

 

Informuojame, kad nuo 2020-09-02 d. ugdymo procesas iki atskiro pranešimo

dėl remonto Kęstučio g. 85 pastate vyks taip:


1-4 klasių mokiniai mokysis Karaliaus Mindaugo pr. 30 pastate:
1a klasė – 001 kabinetas (pailginta grupė);
1b klasė – 208 kabinetas (pailginta grupė);
2a klasė – 105 kabinetas;
3a klasė – 103 kabinetas;
3b klasė – 101 kabinetas;
4a klasė – 108 kabinetas;
4b klasė – 109 kabinetas.

Iki atskiro pranešimo grupinės pamokos 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniams vyks nuotoliniu būdu naudojant MS TEAMS.

Visos pamokos vyks tiesioginių vaizdo konsultacijų būdu pagal esamą tvarkaraštį ir pamokų laiką.
Individualios pamokos vyks tradiciniu kontaktiniu būdu arba derinant nuotolinį ir kontaktinį mokymosi būdą.

Pirmokus lydintys asmenys (mokinių tėvai (globėjai)) į Mokyklos patalpas gali įeiti mokinių adaptacijos laikotarpiu iki rugsėjo 4 dienos.

Pirmųjų klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuo rugsėjo 7 dienos ir 2-8, I-IV gimnazijos klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuo rugsėjo 2 dienos į mokyklos patalpas įeina tik išskirtiniais atvejais iš anksto suderinę.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali palydėti mokinius iki įėjimo į Mokyklos patalpas, pasitikdami pasibaigus pamokoms laukia mokinių Mokyklos kieme.

Socialinė pedagogė Dovilė Žvirzdinienė dirba nuotoliniu būdu, tel. 866744152
Psichologė Rasa Kinaitienė dirba nuotoliniu būdu, tel. 866744157

 

  VADOVĖLIŲ DALINIMO LAIKAS

 

 

Klasė

Diena

Valanda

5

2020-09-02

7.30   iki 12.00

6

2020-09-03

7.30   iki 12.00

7

2020-09-04

7.30   iki 12.00

8

2020-09-01

7.30   iki 16.00

Ig

2020-09-02

12.30 iki 16.00

II g

2020-09-03

12.30 iki 16.00

IIIg

2020-09-04

12.30 iki 16.00

IVg

Nuo rugsėjo 7 d. bibliotekos darbo laiku (7.30 iki 16.30)

 

 

 

 

 

 Rugsėjo 1-osios  šventė

Labai laukiame ateinančių Naujųjų mokslo metų, kurie mums atneša daug nežinomų ir dar nepatirtų dalykų!

 

Pirmoji pamoka su klasės auklėtoju 9.00 val.

2a klasė – mokytoja Rasa Grigaliūnaitė, 105 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

3a klasė – mokytoja Dalia Gineikienė, 103 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

3b klasė  - mokytoja Rasutė Čenkienė, 101 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

4a klasė – mokytoja Ramunė Jarocka, 108 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

4b klasė – mokytoja Violeta Valienė, 109  kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

6a klasė – mokytoja Aurelija Inokaitienė, 001 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

6b klasė – mokytojas Egidijus Janulaitis, 208 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

 

10.00 val. šventė gimnazijos kiemelyje.

Dalyvauja 1, 5, IIIa ir IVa gimnazijos klasių mokiniai, mokytojai. (Renkamės gimnazijos kiemelyje pažymėtose vietose)

Po to pirmoji pamoka su klasės auklėtoja:

1a klasė – mokytoja Eglė Mažeikaitė, 001 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

1b klasė – mokytoja Ina Žilinskienė, 208 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

5a klasė – mokytoja Giedrė Pauliukevičiūtė, 108 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

5b klasė – mokytoja Laura Adamonytė, 109 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

IIIa klasė – mokytoja Dalė Rainienė, 103 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

IVa klasė – mokytoja Danutė Šalčiuvienė, 105 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

 

Pirmoji pamoka su klasės auklėtoja 12.00 val.

7a klasė – mokytoja Beatričė Bučiūnienė, 108 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

7b klasė – mokytoja Dalė Jurkonienė, 109 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

8a klasė – mokytoja Iremina Lincevičienė, 001 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

Ia klasė – mokytoja Ramunė Paulikienė, 101 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

IIa klasė – mokytoja Audronė Klovienė, 208 kabinetas (Karaliaus Mindaugo pr. 30)

 

Prašome pasirūpinti savo ir aplinkinių saugumu:

  • Į šventę atvykti ne daugiau nei vienam lydinčiam asmeniui;
  • Renginio metu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
  • Laikytis ne mažesnio nei 1 metro atstumo tarp renginio dalyvių.
  • Siekiant užtikrinti mokinių saugumą, tėvai į klases įleidžiami tik išimtinais atvejais iš anksto suderinus su klasės auklėtoju.

 

 

 

 

         2020 metų rugpjūčio 31 d. 10.00 val.

vyks Mokytojų tarybos posėdis.


Visų mokytojų dalyvavimas būtinas.

 

Administracija

 

          Pasaulinei pandemijai sukausčius koncertinę veiklą, ieškant alternatyvų uždarytoms koncertų salėms ir neįvykusiems konkursams, balandžio 13 dieną Kaune startavo interaktyvus muzikinis projektas https://kaunasgroja.lt/

         

 

         Birželio 17 d. vyresnių klasių teoretikai ir jų draugai užbaigė mokslo metus įdomiai ir prasmingai. Jie dalyvavo ekskursijoje į memorialinius skulptoriaus Juozo Zikaro namus. Tai antrasis iš dviejų šiemet sumanytų ir įvykdytų susitikimų su muziejininke Rasa Ruibiene, kuriai, anot jos pačios „teko laimė atidaryti J. Zikaro ir Liudo Truikio ir Marijonos Rakauskaitės muziejus“. Pasakojimas, kaip įprasta, buvo nepaprastai įtraukiantis, klausytojams leidęs pajausti unikalių autentinių namų dvasią, suvokti čia gyvenusio menininko ir jo šeimos dramą. Ekskursijos pabaiga verandoje su puodeliu arbatos leido sudėlioti įspūdžius ir pasigrožėti netikėtais Kauno vaizdais...

 

Mokytoja ekspertė Jevgenija Žakienė

 

         Birželio 4 -ąją ir birželio 9 -ąją dieną Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokinių komanda dalyvavo Tarpmokyklinėse nuotolinėse sporto viktorinose - virtualiuose sporto protų mūšiuose.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13