Rask mus
Facebook

 


SOCIALINIAI PARTNERIAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 

     2020 m. vasario 4 dieną, bendradarbiaujant kartu su verslo centru "Arka", mūsų gimnazijoje lankėsi Falmouth universiteto atstovė iš Didžiosios Britanijos. Interaktyvios prezentacijos metu I-IV gimnazinių klasių mokiniai buvo supažindinti su perspektyviomis kūrybinių industrijų studijų galimybėmis šiame universitete. Atstovė pristatė muzikos ir teatro, fotografijos, žaidimų kūrimo, architektūros bei dizaino sričių siūlomas galimybes Falmouth universitete. Mokiniai turėjo galimybę ne tik susipažinti su šio universiteto siūlomomis studijų galimybėmis, bet išgirsti ir pačios atstovės asmeninę patirtį studijuojant žaidimų kūrimo akademijoje. Taip pat virtualaus turo metu gimnazistams buvo aprodyta Falmouth universiteto studentų miestelis, studijų erdvės bei bendrabučiai. Kylančios mokinių rankos su noru užduoti prelegentei klausimus liudijo, kad susitikimas buvo ypatingai svarbus ir ateities perspektyvų ieškojimas yra aktualus kiekvienam mokiniui mūsų mokykloje.

      

 

     "Mūsų mokykla nepaprasta. Išugdyti talentai - muzikos ir kitų sričių profesionalai, karjeros pamatus sudėję mūsų gimnazijoje, sėkmės paukštę jau sugavo Lietuvos ir kitų pasaulio šalių padangėse.

          Ar šią paukštę sugaus Jūsų vaikas?

          Atvirų durų diena vasario 26 d. 18 val."  

 

Gimnazijos administracija

 

 

 

          2020 m. balandžio 1 d. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos Didžiojoje salėje vyks VI respublikinis Juozo Naujalio vardo jaunųjų dainininkų konkursas, skirtas L. van Beethoveno 250-ioms gimimo metinėms paminėti.

 

           Nuoširdžiai kviečiame muzikos ir meno mokyklų mokinius prisijungti bei aktyviai dalyvauti!

 

      

 

        2020 m. sausio 30 d. 16.00-18.00 val. vyks tėvų susitikimai su dalykų mokytojais.

 

     Mokinių tėvus iš anksto prašome užsiregistruoti, parašant pranešimą mokytojui elektroniniame dienyne.

       Rekomenduojamas susitikimo laikas iki 10 min.

       18.00 val. susirinkimai su klasių auklėtojais.

 

 

Gimnazijos administracija

 

          2020 m. sausio mėn. 17d. gimnazijos kamerinėje salėje vyko Vladimiro Majorovo jubiliejinis vakaras "Dovana Mokytojui". Šiame vakare dalyvavo gerbiamas mokytojas, kompozitorius V. Majorovas, fortepijono skyriaus mokytojai, buvę gimnazijos pedagogai, mokiniai ir kolegos iš kitų skyrių. Koncerte skambėjo V. Majorovo kūriniai, kuriuos atliko L. Martinonytė 3kl., K.Papšytė 2kl., E.Valčiukaitė 4kl. Tą vakarą nuskambėjo "Užmirštos dainos" pirmas atlikimas, kurį autoriui padovanojo I. Klusaitė ir A. Vitkienė. Puikiai nuskambėjo "Mažasis romansas", kurį atliko A.Lukoševičiūtė ir R. Karaškienė

 

          Gruodžio 10 dieną Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos didžiojoje salėje buvo tradiciškai rodomas muzikinis spektaklis „Pagauk muzikos paukštę“. Tai nebe pirmas teksto autorės, mokytojos Ramunės Jarockos ir mokytojos Aurelijos Inokaitienės bendras darbas, sukurtas specialiai mūsų gimnazijos mokiniams. Prie bendro darbo prisidėjo choro vadovė Dalė Jurkonienė, darbo su ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis organizatorė Dalia Kiškienė ir solfedžio mokytoja Aušra Simanavičienė, subūrusi nemažą jaunųjų muzikų ansamblį.

             

 

               2020 m. balandžio 4 d. 10 val. vyks Respublikinis jaunųjų choro dirigentų konkursas, skirtas kompozitoriaus Juozo Naujalio 151 - osioms gimimo metinėms atminti.

Maloniai kviečiame konkurse dalyvauti Lietuvos meno mokyklų, meno gimnazijų ir muzikos mokyklų mokinius.

              Dalyvių anketas prašome siųsti iki 2020 m. kovo 20 d.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11