SOCIALINIAI PARTNERIAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

     Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti vasario 15 d. gimnazijoje vyko integruota pamoka - viktorina 8 - 12 klasių mokiniams Mes Lietuvoje – Lietuva mumyse. Jos rengėjai - gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Danutė Šalčiuvienė ir Aurelija Misiūnienė, dailės ir etikos mokytoja Aurelija Inokaitienė, muzikos mokytoja Birutė Landsbergytė bei istorijos mokytojas Algimantas Banys.

    Renginio aktualumas ir tikslas: ugdyti mokinių pilietiškumą, istorijos pažinimą, branginti nepriklausomos tautos vertybes, atskleidžiant Lietuvos valstybingumo temą, pažymint svarbią Lietuvos istorijos datą – Vasario 16-ąją.

    "Didžiuojamės turį savo valstybę, galėdami būti laisvi. Svarbu suvokti, kad ne tik aš turiu rūpėti Lietuvai, bet dar labiau turi rūpėti man JI. Nes ji tokia viena. O mūsų daug", - tokiais žodžiais į pamokos - viktorinos dalyvius ir žiūrovus kreipėsi lietuvių kalbos mokytojos Danutė Šalčiuvienė ir Aurelija Misiūnienė.

    8 – 12 klasių mokinių komandos ne tik atsakinėjo į viktorinos klausimus, bet taip pat buvo parengę namų darbus: komandos prisistatė bei kitai komandai uždavė klausimą – mįslę apie asmenybę, nusipelniusią Lietuvai.

  Pamokai - viktorinai pasibaigus renginio rėmėjas gimnazijos direktorius Raimundas Simanavičius pakvietė komandų dalyvius pasivaišinti šakočiu, aptarti pasiruošimą pamokai – viktorinai, pasidalinti  įspūdžiais.

   Renginiu džiaugėsi visi mokiniai. O ypač nugalėtojai:

I vietos diplomas – III klasės mokinių komanda "Vyčiai"

II vietos diplomas – I klasės mokinių komanda "Rūtelos"

III vietos diplomas – 8a klasės mokinių komanda "Laisvės paukščiai“

    4b klasės mokiniai (mokytoja Violeta Valienė), minėdami Lietuvos atkūrimo dieną, atsiliepė į Lietuvos Prezidentės raginimą paminėti išradingai ir prasmingai. Mokiniai surengė savo dailės darbų parodą. Naudodami senovinius lietuviškus ornamentus, simbolius piešė ,,Gyvybės medžius". 

    4b klasės mokiniai su mokytoja Violeta lankėsi ,,Meno laboratorijoje". Susitiko su dailininke Nijole Jurkuviene. Dailininkė supažindino su senoviniais lietuviškais ženklais, simboliais, geometriniais ornamentais. Įgytas žinias mokiniai perkėlė į savo piešinius.

    4a klasės mokiniai  (mokytoja R. Jarocka) pasaulio pažinimo pamokų metu pristato komandinius darbus – projektus, labiausiai patikusiomis temomis. Dalyvauja visi mokiniai, pasiskirstę komandomis. Jau pristatyti projektai ,,Egiptas“, „Graikija“ ir „Pirmykščiai žmonės“. Istorijos mokytojas A. Banys darbus įvertino puikiai.

    Kviečiame Kauno ir Kauno regiono meno mokyklų, meno gimnazijų, meno ir muzikos mokyklų mokinius dalyvauti Kauno regiono jaunųjų choro dirigentų konkurse, skirtame Juozo Naujalio 148 gimimo metinėms paminėti.

    2017 m. vasario 8 d. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje vyks Respublikinis Kęstučio Ivaškevičiaus stygininkų konkursas.

    Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, taip pat Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos 1 - 8 klasių styginių instrumentų skyriaus mokiniai.

 

Kviečiame dalyvauti !

 

DARBOTVARKĖ:

Pradžia

9-10 val.                  Registracija

10-10:15 val.           Atidarymas

10:15-12 val.           I grupė

12:15-14:30 val.      II grupė

14:30-15:30 val.      Pertrauka

15:40 val.                 I ir II gr. rezultatų paskelbimas

16-18 val.                III grupė

18-18:40 val.           IV grupė

19 val.                     III ir IV gr. rezultatų paskelbimas,

                                konkurso Grand Prix paskelbimas

    2016 m. gruodžio 15 d. gimnazijos Didžiojoje salėje 4a klasės mokiniai surengė teatralizuotą koncertą „Muzikinės mano Kalėdos“ gimnazijos bendruomenei, mokinių tėveliams ir svečiams - Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniams, pagal Ramunės Varčikaitės Jarockos eiliuotą pasaką „Pagauk muzikos paukštę“. Bendradarbiaujant su specialybių mokytojais B. Kumpikiene, M. Lapinskiene, I. Klusaite, V. Žemaičiu, D. Žarėniene, R. Krėpštiene, R. Karaškiene, V. Jagminaite, R. Gerviene, A. Kelpša, S. Krinicinu parengti muzikiniai koncertiniai numeriai.

    Koncertą organizavo: Ramunė Jarocka, Dalia Kiškienė, Aurelija Inokaitienė. Dalyvavo: Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos 4a klasės mokiniai, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos jaunučių choras (vad. Dalė Jurkonienė, konc. Jurgita Momotiukaitė Ačienė), Kauno m. lopšelių - darželių „Ežiukas“, „Naminukas“, „Eglutė“ bei I-ojo vaikų darželio priešmokyklinių grupių auklėtiniai.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15