Rask mus
Facebook

 


SOCIALINIAI PARTNERIAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

    2018 m. rugsėjo 28 d. 13 val. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje vyks mokytojo, smuikininko, pasaulio tautų teisuolio Vlado Varčiko koncertas - minėjimas ir memorialinės lentos atidengimo ceremonija.

    Mokyklos choras „Cantica“ (vad. Rolandas Daugėla, konc. Aušra Gelusevičienė, chormeisterės Milda Vosylė ir Gintarė Ručinskaitė) turėjo unikalią progą koncertuoti  Japonijos ir Lietuvos chorų festivalyje, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-čiui paminėti. VDU Didžiojoje auloje, kartu su japonų vyrų choru „Mercury Glee Club“ ir Vytauto Didžiojo bažnyčios kameriniu choru „Cantate Domino“ buvo atliktos atskiros chorų programos, o koncertą apvainikavo jungtinis japonų ir lietuvių chorų pasirodymas, kur nuskambėjo Toshi Isobe „Tolumoje gyvenančiam draugui“ ir Juozo Gudavičiaus bei Ksavero Sakalausko - Vanagėlio „Kur giria žaliuoja“.

    2018 m. rugsėjo 16 d. 15 val. VDU Didžiojoje auloje vyks Japonijos ir Lietuvos chorų festivalis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

      Doc., dr. R. Lipinaitytės studentų koncertas lapkričio 6 d. 15 val. gimnazijos Didžiojoje salėje.

    Spalio 25 d. 4a klasės mokiniai su mokytoja Dalia Gineikiene dalyvavo edukacinėje pilietiškumo pamokoje istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune. Pažino prieškarinės Lietuvos prezidentus, pasitikrino žinias apie valstybingumo simbolius. Žaidė interaktyvius žaidimus. Pabaigoje vienbalsiai sugiedojo Lietuvos Respublikos himną.

    Spalio 11 d. Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijoje viešėjo iškilus Lietuvos muzikas – saksofonistas Petras Vyšniauskas. Žymus atlikėjas dalinosi savo patirtimi su jaunaisiais saksofonistais J. Naujalio muzikos gimnazijos, J. Gruodžio konservatorijos ir Kauno 1-os muzikos mokyklos auklėtiniais. Meistriškumo pamokose taip pat dalyvavo ir šių švietimo įstaigų mokytojai.

    Spalio 18 d. 10 val. IIg ir IVg klasės mokiniai rinkosi į gimnazijos biblioteką, kur vyko  vokiečių kalbos, lietuvių kalbos, istorijos ir dorinio ugdymo projekto ,,Reformacija laiko rate“ pristatymas.

    Renginį pradėjo Nijolė Jovarienė, vokiečių kalbos mokytoja, pažymėdama, jog Vokietijoje kilęs Reformacijos sąjūdis, netrukus pasiekęs ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, yra glaudžiai susijęs su lietuvių kalbos, tautiškumo ir valstybingumo stiprinimu. Mokytoja aptarė eksponuojamo koliažo turinį: Reformacijos veidai Lietuvoje ir pasaulyje; Reformacijos bažnyčios Mažojoje Lietuvoje; 95 Martyno Liuterio tezės; skulptoriaus R. Kvinto savotiškas ,,ačiū“ Martynui Liuteriui; retų spaudinių parodą KNYGA- BIBLIJA.

Tikybos mokytojas Marius Daugėla aiškino istorines krikščionybės reformacijos šaknis ir pasekmes.

    Labai svarbų Reformacijos idėjų aspektą – atsigrįžimą į žmogų, jo reikmių iškėlimą ir jo teisių bei laisvių skelbimą apžvelgė lietuvių kalbos mokytoja Danutė Šalčiuvienė. Mokytoja akcentavo, jog mūsų raštijos pradininkai buvo reformatai bei  apgailestavo, jog dabar žmonės neįsiklauso į didžio mūsų dvasinės kultūros puoselėtojo Martyno Mažvydo žodžius: „Imkit mane ir skaitykit, ir tatai skaitydami permanykit...“ Mažvydo kalba klasikinė, to niekas ir šiandien nepaneigs.

    Etikos mokytoja Aurelija Inokaitienė citavo vieno ryškiausių lietuvininkų Vilhelmo Gaigalaičio, kuris, kunigaudamas Priekulėje, rūpinosi tikinčiųjų patriotiškumu, gimtosios kalbos puoselėjimu, steigė prieglaudas našlaičiams ir seneliams, leido lietuviškus laikraščius, žodžius: „Žmogus be karštos meilės savo tėvynei yra apgailėtinas, kadangi jam trūksta brangiausių turtų“. Pasak mokytojos, kartais į neviltį varo žmonių nežinojimas, dar blogiau nenoras įsigilinti į savo istoriją visapusiškai.

    Mokiniai taip pat įsijungė į projekto pristatymą: tyrinėjo koliažo medžiagą, diskutavo, ieškojo atsakymų į pateiktus klausimus.

    Minint tarptautinę programuotojų savaitę „Code Week 2017“, gimnazijos informacinių technologijų mokytojas Arnoldas Paleckis kartu su Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto (KTU IF) studentais Imantu Lukensku ir Vytautu Virvičiu spalio 18 d. vedė informacinių technologijų pamokas „Prisiliesk prie programavimo“.

 

     Pamokos metu moksleiviai turėjo galimybę išmokti programuoti naudojant žaidimų kūrimo įrankį, tiesiogiai prisiliesti prie kodo redagavimo ir stebėti kiekvieno žingsnio pokyčius išbandant žaidimą patiems.

   

    Aktyviai pamokoje dalyvavę ir atsakingai besimokę moksleiviai gavo KTU įsteigtų prizų.

    Spalio 11-12 dienomis mūsų gimnazijos kvietimu  Kaune svečiavosi Tartu Heino Ellerio muzikos mokyklos fortepijono ir kamerinio ansamblio skyriaus vedėja Pille Taniloo, violončelės mokytoja Reet Mets ir penkios mokinės –Teele Masing, Anni Ritson, Hanna Anett Peiel, Liisa Maria Marrandi ir Eva Lotta Lepp.  Spalio 12 d. Juozo Naujalio gimnazijos Didžiojoje salėje jos surengė koncertą, kuriame skambėjo estų kompozitorių muzika.

 

 

Nuotraukoje: svečiai su mūsų gimnazijos mokytojais po koncerto.

     2a klasės mokiniai (mokyt. E.Stankevičienė) dalyvavo edukaciniame užsiėmime "Rašto istorija", kurį  vedė "Nežiniuko akademijos" edukatorė Skaidra Grabauskienė. Antrokai susipažino su senovės egiptiečių, graikų, kinų, vikingų, baltų raštu ir simboliais, bandė patys tapti senovės raštininkais.

1 2 3 4 5 6 7 8 9