Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarka

Socialinės - pilietinės veiklos tvarka

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Mokinių skatinimo ir drausminimo priemonių taikymo tvarka

Savarankiško mokymosi tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Muzikos instrumentų nuomos tvarkos aprašas

Naudojimosi spintelėmis tvarkos aprašas

Naudojimosi klasėmis tvarkos aprašas

Mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas

Pailgintos darbo dienos grupės tvarkos aprašas