Maloniai kviečiame dalyvauti Tarptautiniame mokinių antrojo instrumento (fortepijono) festivalyje „Europos muzikos erdvės 2022. Lietuva - Latvija - Estija - Lenkija - Ukraina". 

You are welcome to participate in the International second instrument (piano) festival for pupils "Musical Spaces of Europe 2022. Lithuania – Latvia – Estonia – Poland – Ukraine".