Skelbiama atranka

    MATEMATIKOS MOKYTOJO – 10 val.

 

    Asmuo priimamas dirbti atrankos būdu (pokalbis).

    Neterminuota darbo sutartis.

 

    Kvalifikaciniai reikalavimai:

    1. turėti atitinkamo dalyko aukštąjį išsilavinimą;
    2. turėti pedagogo kvalifikaciją;
    3. privalumas - atitinkamo dalyko mokytojo darbo patirtis.

 

    Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

    1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
    2. gyvenimo aprašymą;
    3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
    4. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
    5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
    6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

 

    Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu - gimnazija@nmg.lt. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

    Dokumentai priimami 16 kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos (iki 2018 m. rugpjūčio 23 d.) Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos raštinėje, Kęstučio g. 85, Kaunas. Informacija teikiama telefonu (8 37) 22 99 33.

    Atranka numatoma š.m. rugpjūčio 28 d.