Skelbiama atranka

    FORTEPIJONO MOKYTOJO – 20 val.

    VIOLONČELĖS MOKYTOJO – 4 val.

    FAGOTO MOKYTOJO – 6 val.

    KŪNO KULTŪROS  MOKYTOJO – 20 val.

    ISTORIJOS MOKYTOJO – 21 val.

    Asmuo priimamas dirbti atrankos būdu (pokalbis).

    Neterminuota darbo sutartis.

 

    Kvalifikaciniai reikalavimai:

    1. turėti atitinkamo dalyko aukštąjį išsilavinimą;
    2. turėti pedagogo kvalifikaciją;
    3. privalumas - atitinkamo dalyko mokytojo darbo patirtis.

 

    Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

    1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
    2. gyvenimo aprašymą;
    3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
    4. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
    5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
    6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

 

    Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu - gimnazija@nmg.lt. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

    Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos (iki 2018 m. birželio 20 d.) Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos raštinėje, Kęstučio g. 85, Kaunas. Informacija teikiama telefonu (8 37) 22 99 33.